Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze - výsledky soutěže

Source
Česká komora architektů
Publisher
Tisková zpráva
18.11.2013 13:10
MOBA studio
RKAW
CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Veřejná anonymní dvoukolová soutěž o návrh
Předmět soutěže: Praha chce maximálně využít potenciálu Vltavy a jejích nábřeží a ostrovů jako důležité součásti veřejného prostoru města. Předmětem této soutěže byla proto nová definice místa ostrova Štvanice a artikulace jeho vazeb a spojení s okolními částmi centra Prahy jako součásti veřejného meziprostoru města.
Vyhlašovatel: Hlavní město Praha
Sekretář soutěže:
JUDr. Marek Bánský, advokát, Praha 1, Elišky Krásnohorské 10/2
Termín konání soutěže:
5. 10. 2012 – 10. 5. 2013
Porota: Aleksandra Udženija, Tomáš Hudeček, Petr Svoboda, Roman Koucký, Pleskot Josef, Jakub Fišer, Jakub Kynčl, Miroslav Cikán, Martina Forejtová; náhradníci: Bohuslav Svoboda, Pavel Richter, Tomáš Dolanský, Petr Kratochvíl, Adam Gebrian, Irena Fialová, Dan Merta, Ladislav Kuba, Ivan Březina
Počet odevzdaných návrhů: 79
Ceny a odměny celkem: 1,4 mil. Kč1. cena : neudělena2. cena (600tis. Kč) : RKAW s.r.o. - Radek Kolařík, Lada Kolaříková, spolupráce: Kateřina Frejlachtová, Alan Hackl, Petr Šiřina, Martin Špičák, Petr UhlířHodnocení poroty:
Návrh nabízí různé možnosti vývoje prostorového uspořádání celého ostrova jako integrované součásti města. Nabízí a umožňuje různé využití ostrova na základě celkové budoucí dramaturgie, připravované sestaveným „dramaturgickým týmem“. Součástí bude i vznik vizuálního stylu ostrova, který napomůže ucelené programové koncepci a komunikaci s občany města.
Návrh popisuje samostatné a navzájem na sobě nezávislé, nebo naopak provázané kroky (scénáře), které mohou budoucí vývoj směrovat, zpomalovat, nebo naopak akcelerovat. Zároveň pro něj vytváří obecné podmínky. A to nejen formou postupného pročištění celé plochy ostrova, modelací terénu, definováním různorodých ploch a celkovou úpravou a doplněním dřevin, ale také a zejména návrhem spíše předepisujícím, než regulujícím, návrhem spíše krajinným, než vystavěným. Tato metoda „možností strategických změn“ odpovídá nejisté a nesourodé době, stejně jako současné neujasněnosti celopražské koncepce rozvoje města a slibuje harmonický vývoj v dané lokalitě.
Autor návrhu číslo 15 by se mohl stát partnerem týmů, zpracovávajících v současné době strategické i územně plánovací dokumentace pro hl. m. Prahu.3. cena (400tis. Kč) : Ondřej Chybík, Michal Krištof, Josef Chybík, spolupráce: Matej Štrba, Martin Machala, Jana Matlovičová, Jakub Finger, Mirka Svorová, Denisa Václavová, Petr Soldán


Hodnocení poroty:
Návrh by mohl Praze a jejím občanům přinést nový typ městské krajiny. Navazuje na tradici pražských ostrovů, Štvanici ponechává zelenou, nevyužívá ale fenomén ostrova a řeky pouze krajinářským způsobem, nýbrž pravidelným střídáním parkových částí s mnoha dalšími aktivitami, které jsou umístěny na tzv. mýtinách, jejichž využití je v čase a ploše proměnlivé.
Štvanice se tak stává nejen městským parkem, ale i novým prostorem 21. století, který se rozvíjí, vyvíjí, proměňuje a udržuje za spolupráce města a občanů a poskytuje prostor pro nové typy aktivit. Prostorový koncept řešení ostrova je dostatečně jednoduchý, pevný a jasný, aby udržel řád nad všemi různorodými aktivitami, které se na ostrově mohou realizovat. Páteřní a okružní komunikace ho jednoduše a logicky obsluhují. Zároveň počítá s tím, že 100% plochy ostrova se v budoucnosti otevře všem občanům města. Etapizace počítá s tím, že prvotní je vyřešit pěší propojení ostrova a zastavení míjení ostrova městskou dopravou a vzápětí je třeba citlivě a postupně začít s krajinářskými úpravami a výsadbou stromů za účasti občanů Prahy.
Návrhu lze vytknout rigidní lpění na jediném 17m modulu rastru výsadby stromů, ne úplně vhodný výběr dřevin a scénář realizace příliš závislý na kvalitě spolupráce občanů s městem a naopak.


 
3. cena (400tis. Kč) : MOBA studio s.r.o.  - Igor Kovačević, Yvette Vašourková, Kateřina Šrámková, Barbora Šimonová, spolupráce: Markéta Mráčková, Micheale Porsia, Tomáš Papušek, Jiří Sádlo, Ilaria Crivellari, Julia Krzynicka, Javier Morandeira Garcia, Karin Grohmannova, Nerea Marquez, Saray Herrero, Martin Neruda


Hodnocení poroty:
Návrh zaujal porotu zejména mimořádně kvalitní analýzou v textové části, kde mimo jiné autor (autoři) konstatuje, že budoucí podobu ostrova a jeho okolí nelze v rámci soutěže definitivně „vyřešit“. Poukazuje na skutečnost, že v generelu Vltavy z roku 1995 je počítáno se zástavbou ostrova Štvanice, což se mu jeví jako nepřijatelné v současné době, kdy město houstne na březích řeky. Také potenciální investici do kulturní veřejné stavby, která „parazituje“ na kvalitách prostředí, aniž by iniciovala pozitivní změny ve svém okolí, pokládá za neobhajitelnou. Autor nevěří, že situaci ostrova lze „léčit“ výraznou veřejnou stavbou. Naopak pokládá rekreační roli ostrova za geneticky zakódovanou.
Návrh řešení spočívá ve vytvoření iniciačních bodů, z nichž lze s mnohými souhlasit (tramvajová zastávka, pěší lávky, molo…), avšak konkrétní navržená forma mnoha dalších naopak vzbuzuje nedůvěru (bazénu – kluziště, terasy propojující sportoviště, trasování pěších cest …). Přes tyto výhrady však porota ocenila přístup autora bez velkých gest. Je škoda, že slovní popis návrhu nenašel přesvědčivější naplnění ve vlastním architektonickém návrhu.Výstava proběhne od 10. 12. 2013 do 31. 1. 2014 v Kafkově domě na Náměstí Franze Kafky 24/3, Praha 1 a bude otevřena denně s výjimkou pondělí (úterý až pátek od 13 do 18hod., so a neděle od 10 do 18hod.)

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles