Nápady pro Kolín - vyhlášení studentské architektonické soutěže

Source
MěÚ Kolín
Publisher
Tisková zpráva
06.07.2014 08:50
Město Kolín vyhlašuje architektonickou studentskou soutěž s názvem „Nápady pro Kolín“. Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu vybraných lokalit, veřejného prostoru včetně architektonického řešení staveb v daném místě, doplnění mobiliářem apod. Účastník soutěže má možnost si zvolit jednu či více lokalit z pěti (č. 1, 2, 5, 7, 8) soutěžních podkladů.

Účel soutěže:
Účelem je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky vyhlašovatele.

Účastníci soutěže:

Studentská architektonická soutěž je anonymní a je určena pro řádné studenty všech ročníků bakalářského a magisterského studia architektonických oborů akademického roku 2013/2014.

Soutěžní podmínky a podklady:

Seznam poskytovaných podkladů - brožuru se seznamem lokalit a zadáním, ortofota, výřezy z katastrální mapy, výřezy z územního plánu, fotografie lokalit apod. a soutěžní podmínky naleznete v příloze.

Dotazy a odpovědi na dotazy budou uveřejněny 28.7.2014.

Prohlídka města je v pátek 11.7.2014 od 09:00 hodin.

Soutěž končí 29.8.2014.

Ceny:
1. cena se stanovuje ve výši 15.000 Kč.
2. cena se stanovuje ve výši 10.000 Kč.
3. cena se stanovuje ve výši   5.000 Kč.

Více informací na oficiálních stránkách Kolína a České komory architektů.
0 comments
add comment