Mateřská škola Jeseniova (Praha 3)

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž

Publisher
Jan Kratochvíl
26.05.2021 10:49
Competitions

Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu novostavby mateřské školy Jeseniova na území městské části Praha 3. Řešené území se nachází na pozemcích číslo 4114/2 a 4114/3 v katastrálním území Žižkov.

Městská část Praha 3 se rozhodla připravit záměr na výstavbu nové mateřské školky z důvodu závažných statických poruch současného objektu. Rádi bychom dětem, rodičům i pedagogům v nové školce poskytli komfortní prostředí, které bude odpovídat současným trendům a poznatkům jak v oblasti předškolní výchovy, tak v oblasti architektury. K objektu školky patří i velká zahrada, která by měla být zachována a nadále tak bude tvořit charakteristický prvek nároží Jeseniovy a Ambrožovy ulice.

Ceny a odměny
1. cena ve výši 330.000 Kč
2. cena ve výši 220.000 Kč
3. cena ve výši 110.000 Kč

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení se stanovuje částka na odměny ve výši celkově 90.000 Kč. Konečné rozhodnutí o vyplacení odměn a jejím případném rozdělení je na rozhodnutí poroty.
0 comments
add comment