Ještěd f kleci 12 - nominace - PROSTOR S

atelier doc. M.A. Jan Stolín & Saman Saffarian & Ing. Richard Charvát, Ph.D.

Source
JFK
Publisher
Tisková zpráva
07.07.2014 00:20
Ateliér PROSTOR S prezentuje práce sedmi studentů prvního ročníku a dvou studentů třetího ročníku. Představuje výsledky práce, která vznikla v průběhu tří měsíců. Studenti pracovali na tématech od transformování hmot, zkoumání nehmotnosti mraků, práce s destrukcí, navrhování nových architektonických struktur, práce s řízenou náhodou, až po zkoumání vztahu zvuku a prostoru.
V průběhu semestru studenti vedli soustředěný dialog s hostem ateliéru Samanem Saffarianem (Zaha Hadid Architects) o současných tématech 3D architektonického navrhování a o způsobech práce ve škole a v praxi.
Nedílnou součástí ateliéru byla intenzivní spolupráce studentů s Richardem Charvátem, který pomáhal studentům hledat technická řešení a uvedl studenty do 3D prostředí, které není pouze pasivním převáděním modelů, ale má být aktivním spolutvůrcem pro navrhování architektury.
Ověřování možností rozvíjení vlastních témat, důvěra ve vlastní práci a schopnost abstraktního myšlení, je hlavním cílem práce v ateliéru. Kvalita práce studentů je závislá na schopnosti jednotlivých studentů tento prostor využít.
doc. M.A. Jan Stolín
0 comments
add comment

Related articles