Centrála Správy železnic - výsledky soutěže

Mezinárodní jednofázová otevřená architektonická projektová soutěž o návrh

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu podoby nového sídla Správy železnic, státní organizace v jižním sousedství připravovaného Terminálu Smíchov podél ulice Nádražní v Praze 5.

Vyhlašovatel: Správa železnic, státní organizace
Organizátor: Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Sekretář soutěže: Ing.arch. Miroslav Vodák

Řádní členové poroty - závislí
Bc. Jiří Svoboda, MBA - Správa železnic, státní organizace, Generální ředitel
Ing. Radim Anton - Správa železnic, státní organizace, Stavební správa Západ, úsek technický PHA, Manažer projektu
Ing.arch. Jaroslav Wertig - Ateliér A69, architekt

Řádní členové poroty - nezávislí
Doc. Ing.arch. Radek Kolařík
Ing.arch. MgA. Michal Fišer
Ing.arch. MgA. David Mateásko
Ing.arch. David Hlouch

Náhradníci poroty - závislí
Ing. Petr Hofhanzl - Správa železnic, státní organizace, Ředitel OJ, Stavební správa Západ
Ing. Jakub Bazgier - Správa železnic, státní organizace, Náměstek ředitele OJ, Stavební správa Západ, Úsek technický PHA
Ing. Pavla Urbánková - Správa železnic, státní organizace, Vedoucí oddělení pro techniku ŽDC, Stavební správa Západ, Úsek technický PHA, odd. pozemních staveb
Ing. Jakub Veselý - Správa železnic, státní organizace, Systémový specialista, Stavební správa Západ, Úsek technický PHA, odd. pozemních staveb
Ing. Petr Vaníček - Správa železnic, státní organizace, Vedoucí oddělení pro techniku ŽDC, Stavební správa Západ, Úsek technický PHA, odd. přípravy Praha 1
Ing. arch. Tomáš Veselý - Magistrát HMP, Zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, architekt, č. autorizace ČKA 03136
JUDr. Tomáš Homola - místostarosta MČ Praha 5

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Jan Kasl
Ing. arch. Pavla Pannová

Datum konání soutěže: 29.9.2020 - 12.2.2021
Datum zveřejnění výsledků: 26.4.2021
Počet odevzdaných návrhů: 34
Ceny a odměny celkem: 7 000 000,- Kč1.místo: 3 000 000,- Kč
A
utor: William Matthews Associates / William Matthews, David Walker
Hodnocení poroty: - solidní a zapamatovatelný objekt podtrhující identitu zadavatele
- urbanisticky a hmotově zdařilé řešení tří objektů respektuje navrženou regulaci
- současný architektonický výraz s odkazem na industriální poetiku železničních staveb
- hloubka traktů umožňuje dobré osvětlení pracovišť

- dimenzi a konstrukci spojovací lávky je potřeba ověřit 
v další fázi

- nadčasové zpracování interiérového řešení vstupního lobby

- jednoduché a efektivní konstrukční a materiálové řešení

- vhodné umístění fotovoltaických panelů
2. místo: 2 000 000,- Kč

Autor: Atelier M1 architekti, s.r.o. / Mgr. akad.arch. Pavel Joba, Ing.arch. Jan Hájek, Ing.arch. Jakub Havlas, MgA. Vojtěch Šaroun
Hodnocení poroty: - velmi přesvědčivé urbanistické a hmotové řešení s pevnou uliční frontou
- výškově přiměřené, a přitom dominantní výškové akcenty
- solidnost architektonického výrazu s odkazem na klasický řád
- vysoká kvalita dispozičního řešení a kanceláří po obvodu půdorysu
- velká možnost univerzálního a variabilního řešení interiérového uspořádání
- vyšší podíl relativně nevyužité plochy uvnitř traktu, včetně komunikací
- řešení severní piazety s hlavním vstupem do objektu je výrazný urbanistický počin
- ukazuje potenciál viaduktu a veřejných prostranství v jižní části
- diskutabilní je řešení fasády objektu A u rampy a umístění chodníku podél nástupiště
- poměr objemů a ploch je efektivní a je zde prostorová rezerva
3. místo: 1 000 000,- Kč
Autor: PERSPEKTIV/GRIDO /Ing.arch. Martin Stára, Ing.arch. Peter Sticzay-Gromski 
ng.arch. Ján Antal, Ing. Michal Rulc, Ing.arch. Sebastian Sticzay, Ing.arch. Silvia Snopková, MgA. Jakub Herza
Hodnocení poroty: - urbanisticky a hmotově zdařilé řešení s formováním hmoty na menší objekty - věže
- velmi civilní výraz, který je zároveň zapamatovatelný a unikátní
- dobře vyřešené stínění objektu průběžnou konzolou a předsazenou roletou
- velmi dobré vertikální propojení pater, horší horizontální prostupnost
- dobře řešená venkovní atria a střešní zahrady 

- jednoduché a efektivní konstrukční a materiálové 
řešení

- kvalitní dispoziční řešení s velkou variabilitou uspořádání

- diskutabilní je řešení chodníku kolem kolejiště
Odměna: 500 000,- 
Kč
Autor: Pelčák a partner architekti, s.r.o. / Prof. Ing.arch. Petr Pelčák
Hodnocení poroty: - přesvědčivé a silné urbanistické gesto s dominantní věží
- návrh hmoty přesahuje doporučenou regulaci, ale v celkovém kontextu to dokáže obhájit
- řešení fasád s tradičními a industriálními kompozičními prvky
- kvalitní a nadčasové materiálové řešení s nenáročnými detaily
- objemově, plošně, konstrukčně a ekonomicky efektivní řešení
- velkorysé vstupní foyer a vnitřní atrium prosvětlující vnitřní trakty
- velmi propracované a variabilní dispoziční řešení
- velmi kvalitní zpracování veřejných prostranství v návaznosti na stanici a terminál
- velká rezerva pro další etapy projektu v místě objektů A a BOdměna: 500 000,- Kč

Autor: Ing.arch. Petr Šuma, Ing.arch. Pavel Fajfr
Hodnocení poroty: - maximální vytěžení možného stavebního objemu 

- velmi dynamický návrh s efektním prvkem železnice - 
identifikace zadavatele

- dodržuje stavební regulaci, ale v uliční frontě zbytečně komplikovaný

- dispoziční řešení v místech zakřivených fasád k dopracování
- většina pracovišť s dostatečným denním osvětlením 

- velkorysé řešení střešních teras s extenzivní střechou 

- fotovoltaické panely zabudované do fasádního pláště 


Více informací >
0 comments
add comment

Related articles