Biografie
Studium architektury na České vysoké škole technické v Praze a na Akademii výtvarných umění ve Vídni (u O. Wagnera). Po studiích projektová činnost v Praze a spolupráce s výtvarníky skupiny Tvrdošíjných. Zúčastňuje se též řady architektonických soutěží, zejména na stavbu nemocnic. Jeho architektonické práce byly vysoko oceněny na mezinárodní výstavě v Bruselu v roce 1935. Přesto má realizovaných staveb málo, význam jeho kubistických budov v Praze nebyl doceněn.
Většina tvorby J. Chochola - architekta nespoutané povahy a vždy extravagantních názorů - je poznamenaná principy funkcionalismu. Přesto jsou nejcennější především ty jeho rané práce, které souvisejí s krátkým obdobím českého kubismu, jehož se stal typickým představitelem. Toto výtvarně jedinečné období Chocholovy tvorby se trvale zapsalo do dějin české moderní architektury.
ing.arch. Kamil Dvořák, DrSc.

Realizations and projects

Další stavby
Původní Trojský most - dnes zbořený, Praha, 1926-28 - spolu s F. Menclem
Verunáčova vila, Neherovská 10, Praha-Dejvice, 1931

Výběr z vlastních textů
Josef Chochol, Perspektivy urbanismu
Josef Chochol, Oč usiluji, Musaion II, 1921, s. 47
Josef Chochol, K funkci architektonického článku, Styl V, 1913, s. 93-94
Josef Chochol, Pomníky

1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Další práce Josefa Chochola
Jaroslav Kovář
29.09.15 01:38
show all comments