Ragnarsdóttir

Jórunn Ragnarsdóttir

*1957Akureyri, Iceland

Lederer Ragnarsdóttir Oei

Kornbergstraße 36, D-70176 Stuttgart
+49 711 22 55 06 0
+49 711 22 55 06 22
mail@archlro.de
Hlavní obrázek
Biografie
1976-82 - vystudovala architekturu na univerzitě ve Stuttgartu
1982-85 - pracovala v ateliéru prof. A.Lederera
od 1985 - vede společnou kancelář Lederer Ragnarsdóttir
od 1992 - vede společnou kancelář Lederer Ragnarsdóttir Oei
1992-93 - vyučovala u prof. Borise Podreccy na univerzitě ve Stuttgartu
1998-2000 - návrhy scén a kostýmů pro městské a státní divadlo v Reykjavíku
2009-15 - členka poradního sboru hanzovního města Lubek
2010-12 - členka poradního sboru města Mannheim
2010-12 - profesorka umělecké akademie v Düsseldorf
od 2012 - vedoucí ateliéru LRO Lederer Ragnarsdóttir Oei GmbH & Co.KG
2012-18 - členka rady města Mnichov
2014-18 - předsedkyně poradního výboru města Freiburg
od 2014 - členka zemské památkové rady senátoru pro kulturu a Evropu v Berlíněs
od 2015 - předesdkyně školní rady umělecké akademie ve Stuttgartu
od 2016 - předsedkyně poradního výboru města Řezno
od 2017 - členka stavebního kolegia města Berlína
od 2017 - členka rady „Berlin Creative District“ v berlínské čtvrti Tempelhof
od 2018 - členka stavebního kolegia města Curychu

Realizations and projects