Johannes Ludwig

*18. 6. 1904Düsseldorf, Germany
Hlavní obrázek
Biografie
Johannes Ludwig byl významný německý architekt a pedagog, který působil v letech 1957-73 jako profesor na Technické univerzitě v Mnichově a byl dlouholetým ředitelem oddělení výtvarných umění Bavorské akademie výtvarných umění.
Narodil se v rodině architekta Aloise Ludwiga, který byl žákem Otto Wagnera, a jeho matkou byla dcera pražského továrníka Klara Margarete Wanniek. Během první světové války se rodina přestěhovala na venkov do Jižního Tyorlska, kde se rodina věnovala zemědělství (ovocnářství a vinařství) a mladý Johannes měl možnost z blízky poznat provázání staveb s krajinou. Původně chtěl studovat lodní inženýrství a jako praktikant nastoupil ve dvou společnostech, ale nakonec se 1924 stal žákem Theodora Fischera na mnichovské technice (diplomoval u G.Bestelmeyer). Absolvoval semestrální stáž u prof. Clemense Holzmeistera na düsseldorfské akademii, kde se 1929 stal jeho asistentem. Pracovní zkušenosti získal v Amon&Fingerle v Bolzano. 1931-35 si v Merano otevřel vlastní praxi a následně odešel do Mnichova pracovat do kanceláře svého strýce Gustava Ludwiga (1937-57 samostatně činný). Na sklonku druhé světové války se společně s Josefem Wiedemannem podílel na projektu obnovy Lince. 1955 nastoupil na Ústav územního plánování a krajinné tvorby na Vysoké škole technické ve Vídni. Po odchodu prof. Hanse Döllgasta byl jmenován řádným profesorem architektonické kresby a prostorové umění na Vysoké škole technické v Mnichově (1973 odešel do důchodu).