Vzdelanie
Vysokoškolské, 1996,  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
1998-2001 Dizertácia na FA STU v Bratislave (Doc. Kušnír)
1999-2001 Dizertáčná stáž na FA RWTH Aachen, SRN (Prof. Baum, Prof. Speidel)

Prax
1997 Živnosť, spolupráca s viacerými architektami v Bratislave
1998  Projektová organizácia Reming Consult
2001  Ateliér Michael Kravec, Architekturbüro, Aachen, SRN
2002 Ateliér gmp - von Gerkan, Marg und Partner, Architekturbüro, Berlín, SRN
2003 Ateliér HPP - Hentrich, Petschnigg und Partner, Architekturbüro, Mníchov, SRN
2003    Autorizovaný architekt a člen SKA a SAS
2006 Odborný asistent na fakulte architektúry STU

Realizations and projects