Masár

Ivan Masár

Bouda Masár architekti

Štefánikova 890, 81105 Bratislava
+421 2 524 952 84
+421 2 524 952 84
boudamasar@bmarch.sk
Hlavní obrázek
Biografie
Študoval Fakultu architektúry Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Slovenskej technickej univerzity) (1975-81). V rokoch 1981-90 pôsobil ako architekt Stavoprojektu Bratislava, Ateliér pre rekonštrukciu pamiatkových objektov a miest. V roku 1990 založil spolu s Ing. arch. Petrom Boudom architektonický ateliér Bouda Masár architekti, kde pôsobí dodnes. K ich najznámejším architektonickým realizáciám patrí: Rekonštrukcia Erdődyho paláca (1999), Bratislavský hrad - obnova hradného paláca (2012), Polyfunkčný objekt Westend Bratislava (2014), Obchodná a priemyselná komora Gorkého 4 v Bratislave (2018).

Realizations and projects