Althoff

Hugo Althoff

*18. 6. 1884Ostbevern, Germany
1960, Germany
Hlavní obrázek
Biografie
Bartholomäus Hugo Maria Althoff byl německý stavební inženýr, urbanista a křesťansko-demokratický politik. Pocházel z osmi dětí rolnické rodiny. Díky stipendiu místního faráře mohl navštěvovat gymnázium ve Warendorfu a poté stavební inženýrství na Vysoké škole technické v Gdaňsku. Po ukončení studia žil v Erfurtu. V roce 1915 dokončil doktorské studium na Technické univerzitě v Drážďanech. 1916 narukoval do první světové války, kde byl vážně poraněn v obličeji. Proto nosil až do konce života přes pravé oko klapku. V období 1919-23 byl stavebním radou v Malborku, později ve Frankfurtu n/O. (1924-25) a stejnou pozici zastával také ve Vratislavi (1926-29), kde navázal na práci Maxe Berga v pragmaticky a moderně řešeném rozvoji města. 1928-31 byl rovněž senátorem v oblasti stavebnictví v Gdaňsku. Po převzetí moci národními socialisty se nechal penzionovat a vedl obchod s uměleckými potřebami. V létě 1944 byl však zajat a převezen do koncentračního táboru Stutthof, kde strávil šest týdnů. Po převzetí Sopotů Rudou armádou zůstal ještě několik měsíců ve svém domě, ale pak byl odsunut do Berlína.