Kulka

Heinrich Kulka

*29. 3. 1900Litovel, Czech Republic
9. 5. 1971Auckland, New Zeeland
Hlavní obrázek
Biografie
Heinrich Kulka byl česko-rakouský architekt židovského původu. Byl blízkým spolupracovníkem Adolfa Loose. V letech 1918-24 studoval architekturu na vídeňské technice, nicméně studia nedokončil. Od roku 1920 navštěvoval Loosovu soukromou školu architektury a o rok později získal zaměstnání jako kreslič v jeho ateliéru, kde se podílel na projektu Ruferovy vily ve Vídni či soutěžním návrhu budovy The Chicago Tribune. Po Loosově odchodu do Paříže krátce působil ve Stuttgartu u Loosova žáka Gustava Schleichera a Ernsta Otto Osswalda. V roce 1926 se vrátil do Vídně, kde se oženil a pracoval opět pro Adolfa Loose. V letech 1937-38 chtěl Kulka dokončit svá studia na vídeňské technice, k čemuž však v souvislosti s politickými změnami nedošlo a architekt se odstěhoval do Československa, konkrétně do Hradce Králové. Následně uvažoval o emigraci do Spojených států, což se však nepodařilo a tak za pomoci manželů Semmlerových odešel na Nový Zéland, kde od roku 1940 působil ve firmě Fletscher Construction Company a v letech 1960-71 jako samostatně činný architekt.