Adler

Friedrich Adler

*15. 10. 1827Berlin, Germany
15. 9. 1908Berlin, Germany
Hlavní obrázek
Biografie
Johannes Heinrich Friedrich Adler byl německý historizující architekt a archeolog. Byl jediným potomkem berlínského obchodníka s moukou Johann Karl Friedrich Adler (1788-1857). Pro jeho pozdější kariéru byl důležitý vztah se strýcem Friedrich Heinrich Eduard Kochhann, který byl pozdějším primátorem a čestným občanem Berlína. Proti otcově vůli absolvoval v roce 1845 střední školu jako “primus omnium“a poté vystudoval berlínskou Stavební akademii, kde začal v roce 1855 učit a 1863 byl jmenován profesorem historie architektury. Díky svým znalostem antické architektury se zúčastnil archeologické výpravy Ernsta Curtiuse do Malé Asie a archeologických vykopávek v Olympii (1874-81) V jednu chvíli byl také vedoucím archeologických prací a po návratu společně s Ernstem Curtiusem vydal řadu publikací. Kromě toho realizoval na území Německa řadu novogotických sakrálních staveb.