Klokner

František Klokner

*10. 11. 1872Prague, Czech Republic
8. 1. 1960Prague, Czech Republic
Hlavní obrázek
Biografie
František Klokner byl profesor staveb ze železového betonu a železných staveb pozemních v letech 1917 až 1939. Děkan odboru pozemního stavitelství České vysoké školy technické v letech 1917-18, děkan Vysoké školy inženýrského stavitelství ČVUT v letech 1919-20. Rektor ČVUT v letech 1928-29. Zakladatel a od roku 1921 přednosta Výzkumného a zkušebního ústavu hmot a konstrukcí stavebních na ČVUT (dnešního Kloknerova ústavu). Roku 1946 mu ČVUT udělilo čestný titul Dr.h.c., od roku 1952 akademik. Prof. Klokner byl významným organizátorem v oblasti zkušebnictví, tvorby norem a poradenství zejména v oboru technologie a zkoušení betonu.

Realizations and projects