Konček

Ferdinand Konček

*9. 7. 1929Prague, Czech Republic
Hlavní obrázek
Biografie
Ferdinand Konček je slovenský architekt, ktorý patrí medzi významných architektov 20. storočia. Jeho tvorbu charakterizujú elegantné a veľkorysé stavby.
Gymnázium absolvoval v Bratislave. Na vysokoškolské štúdium nastúpil bez prijímacích skúšok. Študovať začal na jeseň roku 1948 na Oddelení architektúry na Stavebnej fakulte. Profesorský zbor bol zostavený z ľudí, ktorí mali za sebou preukázateľné výsledky v realizáciách architektonických diel. Napríklad profesor Emil Belluš, Vladimír Karfík, Jan E. Koula, Karel Hannauer, Emanuel Hruška, Ján Štefanec, Jozef Chrobák, Alfred Piffl, Eugen Kramár. Štúdium ukončil v roku 1952.
V roku 1953 sa dostal na trojročné štúdium na Akadémiu výtvarných umení do Prahy k profesorovi Jaroslavovi Fragnerovi. Už počas štúdia sa zúčastňoval rôznych súťaží. Pobyt v Prahe mal preňho veľký význam. Naučil sa tu rozumieť modernej architektúre.
Štúdium v Prahe a práca na súťažných návrhoch mu umožnila dať sa dohromady s I.Skočekom a Ľ.Titlom, ktorí tam tiež študovali. Po návrate z Prahy pracovali spoločne v Bratislave od roku 1957 v Stavoprojekte a neskôr aj v Združení projektových ateliérov Zväzu slovenských architektov, ako autorská trojica až do roku 1990.
Realizace a projekty
Študentský domov Jura Hronca (1960-67)
Istropolis dom odborov a techniky, Bratislava, Trnavské mýto 1, projekt: 1955-80, realizácia: 1981
Dom kultúrnej rekreácie, Bratislava, Kráľovské údolie 8, projekt: 1960, realizácia: 1962-66
Študentský domov Jura Hronca, Bratislava, Bernolákova 1, projekt: 1960, realizácia: 1961-67
Zotavovňa Máj, Liptovský Ján, projekt: 1962-67, realizácia: 1968-72
Vily pracovníkov OSN, Bratislava, Stará vinárska 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 projekt: 1968, realizácia: 1969
Podniky zahraničného obchodu Chemapol, Drevoúnia, Bratislava, Dr. Clementisa 10, projekt: 1969-71, realizácia: 1972
Hotel Baník, Nové Štrbské Pleso č. 12, projekt: 1970-72, realizácia: 1973-75
Sídlisko Dúbravka, Bratislava, projekt: 1967-1968, realizácia: 1969-75
Experimentálny obytný dom systém PD, Bratislava, projekt: 1958, realizácia: 1959
Mezonetové domy, Bratislava, Kramáre, projekt : 1968. realizácia: 1969
Vežové obytné domy, Bratislava, realizácia: 1969
Eerimentálny obytný súbor, Dlhé diely (objekty centra), realizácia: 1979
Výtvarné dielo bludisko, Bratislava, Partizánska lúka, návrh: 1979