Slavné vily Prahy 6

Osada Baba 1932-1936

eshop.author: Petr Urlich, Vladimír Šlapeta, Alena Křížková
eshop.publisher: Foibos
eshop.edition: Slavné vily
eshop.release_year: 2013
eshop.isbn: 978-80-87073-68-1
eshop.format: 188 stran, 17 × 24 cm, vázaná
eshop.language: czech
eshop.price: 429 eshop.czk
eshop.our_price: 390 eshop.czk (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 354,55 eshop.czk)
  15.23 € (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 13,71 €)
eshop.avail: 0 eshop.pcs (eshop.expedition 5 eshop.expeditiondays)
 

Nakladatelství FOIBOS ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 připravuje novou publikaci, věnovanou tentokráte významné meziválečné akci Svazu československého díla (SČSD), výstavě a realizaci Osady Baba v Praze, jež se řadí k výraznému a úspěšnému počinu moderní –funkcionalistické architektury v tehdejším Československu. Kniha je dalším příspěvkem k historiografii tohoto mimořádně plodného období československé architektury v mezinárodním kontextu. Pečlivě dokumentuje průběh příprav, urbanistický kontext, zahraniční souvislosti, podrobně se věnuje též samotnému SČSD, stejně jako jeho úloze a vlivu na moderní architekturu u nás. Na rozdíl od dvou předešlých (Baba. Osada Svazu čs. díla Praha a Osada Baba, plány a modely, obě z roku 2000) se kniha podrobněji věnuje zejména úloze stavebníků, jejich osudům a životním peripetiím v návaznosti na zrealizovanou výstavu bydlení v roce 1932 ale i pozdější dostavby, přináší také celou řadu nových a dosud nepublikovaných archivních materiálů. Publikace uvádí text dvou rozhlasových projevů k výstavě , jeden Lubomíra Šlapety, druhý Ladislava Žáka. Autory knihy jsou Vladimír Šlapeta a Petr Urlich, profesoři historie moderní architektury na ČVUT, VUT a UJEP a osvědčení znalci v oboru, další autorkou je mladá, talentovaná historička Alena Křížková.

eshop.relatedProducts

0 comments
add comment