Města a bohatství národů

eshop.author: Jane Jacobs
eshop.publisher: MOX NOX
eshop.release_year: 2013
eshop.isbn: 978-80-905064-2-8
eshop.format: 268 stran, brožovaná vazba
eshop.language: czech
eshop.price: 399 eshop.czk
eshop.our_price: 360 eshop.czk (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 327,28 eshop.czk)
  14.01 € (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 12,61 €)
eshop.avail: 5 eshop.pcs (eshop.expedition eshop.expeditiondays)
 

Čím to, že jedna země roste, jiná stagnuje a některá dokonce upadá? Jak jsou tyto jevy provázány? A jakou roli v tom všem hrají města? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte v knize Města a bohatství národů, která zkoumá souvislosti mezi fungováním měst a ekonomikami celých států.  Na základě mnoha svých pozorování a studia četných příkladů z historie i současnosti přichází autorka s myšlenkou, že hlavními hybateli ekonomického rozvoje či úpadku na poli světového hospodářství jsou města a nikoli národní státy. Jacobs tak navazuje na dřívější téma měst a jejich rozvoje, kterému se věnovala ve své slavné prvotině s názvem Smrt a život amerických velkoměst, a provázanosti ekonomického a urbánního vývoje o kterém pojednává její následující kniha Ekonomie měst. V knize Města a bohatství národů se na celou problematiku dívá ještě z většího odstupu a v širších globálních souvislostech.  Tato kniha představuje pro ekonomii totéž, co znamená autorčino nejznámější dílo Smrt a život amerických velkoměst pro moderní rozvoj měst.

V knize Města a bohatství národů vyzdvihuje Jane Jacobs vzájemně propletené vztahy a aktivity, které formují město, a označuje je za motor ekonomiky a rozvoje. Všímá si, jak jedna činnost generuje činnost jinou, což následně vede k růstu města až ke vzniku komplexních městských regionů. Jako nejdůležitější pro ekonomický růst autorka identifikuje zavádění výroby zboží, které bylo doposud dováženo, a ukazuje, jak invence, inovace a někdy dokonce i improvizace mohou vést k novému růstu. Jak Jane Jacobs uvedla v rozhovoru na sklonku svého života, právě vysvětlení těchto mechanizmů považovala za největší přínos své práce. V  současné době jsou její myšlenky opět mimořádně aktuální.


Americko-kanadská autorka Jane Jacobs (*1916 - †2006) se v polovině 30. let přistěhovala do New Yorku a okamžitě si jej zamilovala, zejména čtvrť Greenwich Village, která nepodléhala pravidelnému uličnímu rastru typického pro zbytek města. Její kritické názory a občanský aktivismus vyústil v napsání knihy ,,Smrt a život amerických velkoměst" (1961; česky 1975), která ji proslavila. Jane Jacobs touto svojí knihou doslova převrátila naruby přístup k modernímu územnímu plánování. Tématu se pak věnovala i nadále. Ve svém pozorování měst a v nich žijících komunit nachází vztahy a závislosti, které odhaluje ve svých knihách. Kromě zmiňovaného bestselleru Smrt a život amerických velkoměst patří mezi nejuznávanější tituly právě Ekonomie měst (1969; česky 2012) a Města a bohatství národů (1984; česky 2012). Přestože nebyla vzděláním ani urbanista ani ekonom, jsou její postřehy a teorie dodnes přijímány odbornou veřejností, díky jejímu spisovatelskému umění vyprávět jsou však přístupné i široké veřejnosti. Na její počest uděluje od roku 2007 Rockefellerova nadace těm, kdo významně přispěli k přemýšlení o městském rozvoji, Zlatou medaili Jane Jacobs.  Její knihy by neměly chybět v  knihovně žádného architekta či urbanisty.

eshop.relatedProducts

0 comments
add comment