Schwarzer

Eduard Schwarzer

*9. 9. 1872Bystřice pod Pernštejnem, Czech Republic
Hlavní obrázek
Biografie
Eduard Schwarzer se narodil 9. září 1972 v Bystřici nad Pernštejnem. Studoval v Brně, nejprve na německé reálce, později na Německé vysoké škole technické, kterou ukončil s vyznamenáním roku 1898. Záhy poté byl přidělen Komisi pro kanalizování řek Vltavy a Labe v Čechách, kde pracoval na jezu v Miřejovicích. Od roku 1908 se na ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze zabýval vlastní konstrukcí zdymadel, užitou v Obříství a Mělníku, a spolupracoval na zdymadlech Poděbradech, Hradci Králové a dalších. Roku 1919 byl jmenován vrchním stavebním radou na Ministerstvu veřejných prací v oddělení pro úpravu Vltavy v Praze, zabýval se, jakožto člen státní regulační komise a několikaletý předseda Klubu za Starou Prahu, rozvojem hlavního města a inicioval například přeložení Vltavy na Maninách (1926). Byl znalcem Masarykovy akademie práce, místostarosta svazu Skautů, místopředseda Technického muzea a podílel se na vzniku pražské ZOO.