Wisniewski

Edgar Wisniewski

*4. 9. 1930Słupsk, Poland
25. 4. 2007Berlin, Germany
Hlavní obrázek
Biografie
04.09.1930 - Edgar Wisniewski se narodil ve Słupsku do rodiny architekta a pianistky. Po druhé světové válce připadla tato část Pruska Polsku a rodina musela uprchnout do Berlína.
1950-57 - Studium architektury bylo „rozumným řešením, protože architektura se mi tenkrát jevila jako méně riziková práce než hudba.“ Rozhodl se studovat u Hanse Scharouna na Technické univerzitě v Berlíně. Poté se stal Scharounovým spolupracovníkem, partnerem a po jeho smrti dokončil rozpracované projekty.
od 1957 - měl na starosti urbanistický koncept Kulturforum v Západním Berlíně. Jako první byla v roce 1963 otevřena berlínské filharmonie. V roce 1978 následovala budova Státní knihovny, během jejíhož projektování Scharoun zemřel. V dohodě mezi Wiesniewskim a Scharounem bylo uvedeno, že v případě úmrtí jednoho z nich, bude ten druhý pokračovat v jejich společném díle.
1979-84 - vznikl Státní ústav pro výzkum hudby (SIM) a muzeum hudebních nástrojů (MIM).
1984-87 - v blízkosti filharmonie vznikl podle Scharounových skic menší sál pro komorní hudbu. Po dlouhých debatách v poslanecké sněmovně dal projektu zelenou až úřadující starosta Richard von Weizsäcker.
1989 - s pádem Berlínské zdi, která stála nedaleko Kulturního fóra, a následnou masivní výstavbou Postupimského náměstí se kompletně proměnil urbanistický kontext. Na plánovaný dům pro hostující umělce, který byl součástí projektu státní knihovny, už nikdy nedošlo. Wiesniewski až do posledních chvíle usiloval, aby byl celý koncept dokončen. Projekt Kulturního fóra měl již od svého vzniku v době vrcholící Studené války četné kritiky a vzbuzoval mnoho diskuzí.
25.04.2007 - zemřel v Berlíně.

Realizations and projects