Současné umění ve veřejném prostoru - výtvarná soutěž (Kolín)

events.form.competitionOrganizer
město Kolín

events.form.place
proluka ulice Politických vězňů Kolín

Announcement
13.9.2018

Deadline
fri 02.11.2018 13:30

events.link
https://zakazky ...
CompetitionsPublisher
Hana Morová
Místem instalace vybraných děl bude prostor proluky v ulici Politických vězňů. Jde o místo, kde lze spatřit panorama chrámu sv. Bartoloměje, kostnice a parkánů nad středověkými městskými hradbami.Předmětem veřejné výtvarné soutěže je získání dvou soutěžních návrhů na realizaci dvou dočasných uměleckých děl, které budou umístěna v prostoru proluky ulice Politických vězňů v Kolíně v ploše zeleně.Cena pro každé dílo bude 75 000,-Kč bez DPH.Pojetí a kompoziční začlenění bude ponecháno na volné kreativitě autorů.
Díla by měla komunikovat s divákem a bezprostředním okolím jakožto součást veřejného prostoru. Po dobu instalace by se měla stát plnohodnotnou součástí zvoleného místa, měla by přispět k oživení a kultivaci daného prostoru, k vytvoření nové identity a být katalyzátorem veřejné diskuse.

Není mnoho věcí, které po nás zůstanou dalším generacím. Mnohé z toho, co dnes zažíváme a vnímáme jako aktuální a palčivé bude zapomenuto. Mnohé z toho, čemu dnes naopak pozornost skoro nevěnujeme bude oceňováno. A umění je jedním z možných záznamů neopakovatelnosti a jedinečnosti naší existence.
Porotci soutěže jsou Zdeněk Fránek, děkan Fakulty umění a architektury v Liberci, Markéta Fantová, umělecká ředitelka Pražského Quadriennale, dále zástupci Kolína, výtvarník Pavel Rajdl, Petr Švolba a Veronika Marešová, kurátorka Galerie Středočeského kraje GASK. Porotu za závislé reprezentuje městský architekt David Mateásko.
0 comments
add comment