Široký perimetr architektury

Pořadatel
Fakulta architektury VUT v Brně, Kumst

Místo konání
Údolní 495/19, 602 00 Brno-střed

Start
sun 22.10.2023 18:00

End
mon 13.11.2023 16:00

vernissage
fri 22.9.2023 18:00

Odkaz
https://www.fa.vutbr ...
ExhibitionsPublisher
FA VUT
Ústav experimentální tvorby oslaví osm let svých aktivit společně s třetími narozeninami kreativního hubu Kumst. Výstava prezentující aktivity nejmladšího z ústavů Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně bude slavnostně zahájena 22.9. 2023 v 18:00. V rámci doprovodného programu proběhne 29.9. v 16:30 panelová diskuse s Jánem Perneckým, Petrem Jandou, Jiřím Vítkem, Szymonem Rozwalkou i vedoucím ústavu Martinem Kaftanem. Večer uzavře křest knihy o možné budoucnosti měst s názvem Biom.

Fakulta architektury se již potřetí zapojuje do oslav kreativního hubu Kumst. Letošní propojení architektury a kreativní platformy se ponese ve znamení experimentu. Dynamický ústav experimentu vytvořil unikátní expozici představující aktuální práce svých studentů i pedagogů.

Na ústavu experimentální tvorby v současné době působí Martin Kaftan, Nicol Galeová, Szymon Rozwalka i Svatopluk Sládeček. Za dobu svého působení ústav nasbíral několik ocenění v rámci fakultní Ceny Bohuslava Fuchse a pravidelně navazuje spolupráci se zahraničními architekty i jinými univerzitami, mezi které patří i Winny Maas z nizozemské kanceláře MVRDV, FA ČVUT či JAMU a další.

V rámci doprovodného programu a festivalu Den architektury proběhne v pátek 29.9. přednáška a moderovaná diskuse s názvem Experiment? s pedagogy a spolupracovníky, na kterou naváže slavnostní křest publikace Biom. Autorský tým v knize Romana Bolcka, Zdeňka Vejpustka a Petra Frantíka představuje architektonickou vizi světa, kde velká část lidí žije za pomoci vyspělé technilogie v téměř soběstačných městech, nabízejících obyvatelům kvalitnější prostředí pro život. Nad uvedením knihy převzal záštitu i rektor VUT doc. Ing. Ladislav Janíček, PhD., MBA, LL.M.

Výstava bude k vidění ve foyer kreativního hubu KUMST na ulici Údolní v centru Brna do 13.10.2023
0 comments
add comment