Kopec Vinice v Kolíně dotvoří nový vyvýšený vrchol se stromovou kaplí

Výsledky výtvarně-architektonické soutěže na „Umělecké dílo pro kopec Vinice – Kolín"

events.form.competitionOrganizer
město Kolín

events.form.place
Kolín - kopec Vinice

Announcement
01.10.2019

Deadline
tue 07.1.2020 13:00

Results
24.2.2020

events.link
https://zakazky ...
CompetitionsPublisher
Hana Morová
Výtvarně architektonická soutěž na umělecké dílo pro kopec Vinice v Kolíně má svého vítěze. Tím je návrh od architekta Ing. arch. Františka Nováka z Brna, který zvítězil s návrhem vyvýšeného vrcholu se stromovou kaplí.
Předmětem soutěže byl návrh uměleckého díla jakékoliv výtvarné formy v prostoru kopce Vinice na okraji Kolína. Vinice je uměle vytvořený kopec, místo v minulosti sloužilo jako skládka komunálního odpadu naváženého z Kolína. V devadesátých letech byla skládka uzavřena, asanována a rekultivována do současné podoby. Pod povrchem v hloubce 40-70 cm se nachází nepropustná fólie, která nesmí být porušena. Cílem soutěže bylo nalézt dílo, které by umělo pracovat nejen s kontextem lokality a její historie, ale i s novým duchovním přesahem místa. Do soutěže se přihlásilo 37 návrhů. Dva byly od autorů z Kolínska. Kromě českých návrhů dorazily také ze Slovenska, jeden z Nizozemí a jeden z Velké Británie.

"Pouze na zážitcích záleží. Zážitky z cest, zážitky s přáteli, zážitek z prvního polibku nebo zážitek z prostoru. A takový zážitek z prostoru či místa je i hlavní myšlenkou díla"
popsal ve své prezentaci autor František Novák. Jeho návrh v sobě nese a propojuje symbolické zakončení skládky a kopce v podobě solitérního řešení na pomezí krajinářského a uměleckého díla, které dotváří siluetu kopce. Je založený na dovezení a tvarování zeminy, které dokončí umělý kopec původní skládky novým vrcholem. Návrh přináší rovněž chráněné intimní místo v podobě stromové kaple. Ta může být vnímána rovněž jako symbolické místo uvažované křížové cesty či jako místo k meditaci. Současně bude možné posezení na vnější straně vrcholku, který tak nabídne dva odlišné světy, dvě atmosféry, ale stále jedno místo, jeden kopec.

První tři návrhy získaly finanční odměnu:
1. místo Ing. arch. František Novák  - 90 000 Kč
2. místo Ing. arch. Radek Talaš - 50 000 Kč
3. místo Milan Polián - 30 000 Kč

Všechny návrhy budou vystaveny a představeny od 30. března 2020 v budově Podnikatelského inkubátoru v Kolíně.
0 comments
add comment