CENA ZUUPS 2023 – CENA ZA URBANIZMUS

Výstava s vernisážou a seminárom

Pořadatel
Mesto Žilina, Útvar hlavného architekta mesta Žilina

Místo konání
Pasá:ž - Platforma pre architektúru a mestské plánovanie

Start
tue 09.4.2024 10:00

End
fri 19.4.2024 17:00

vernissage
sat 09.3.2024 15:00

Odkaz
https://uha.zilina ...
ExhibitionsPublisher
Jana Kotrč
Združenie Pre Urbanizmus a Územné Plánovanie  Na  Slovensku  a  Mesto Žilina
pod záštitou primátora mesta Žilina
pripravili Výstavu  Cena ZUUPS 2023 – Cena Za Urbanizmus A SEMINÁR  O Územnom Plánovaní S Diskusiou.
Výstava sa koná v termíne 09.04.2024-19.04.2024 v priestoroch Platformy pre architektúru a mestské plánovanie Pasá:ž.
Súčasťou výstavy Ceny ZUUPS je tiež  výstava diel  autorizovaných krajinných architektov,  výber z tvorby  od roku 2018.
Vernisáž so seminárom sa uskutoční 09.04.2024 o 15.00 hod. v priestoroch Pasá:ž a v zasadacej miestnosti ÚHA.

Téma seminára:
Plánovanie a jeho význam v rozvoji mestaProgram Seminára:Zákon o územnom plánovaní – legislatívna podpora investícií (Ing. arch. M. Haviar, zástupca Úradu ÚPaV)
Praktický význam UPD pri umiestňovaní investícií (hlavný architekt mesta Trenčín, Ing. arch. Beďatš)
UPD mesta Myjava, ZaD 2024 (hlavný riešiteľ UPD mesta AUREX, arch. Ľ. Klaučo)
Memorandum o spolupráci medzi mestom Žilina a FAD BA (Fakulta architektúry a dizajnu BA, Ing. Arch. Smatanová)
Diskusia – ako ďalej so Žilinou a jej okolím
0 comments
add comment