Zvedací lávka

Zvedací lávka
Statika:OLYMPIA project, ing. Matúš Hollý
Address: Jičínská 1350, mezi dálnicí a Obchodním centrem Olympia, Mladá Boleslav, Czech Republic
Project:2014-16
Completion:2017


V roce 2014 nám navrhl pan Bouška, náruživý cyklista a nynější náměstek primátora, abychom zpracovali skici 5 různých mostů a transbordérů v Mladé Boleslavi. Lávka přes Klenici, která u zástupců města zvítězila, sice delší dobu čekala na financování, nakonec se ale vše podařilo a dnes je lávka na světě.
Tato lávka pro pěší a cyklisty je ale velmi speciální; v případě stoupající vody a hrozící povodně vystoupí ze svého betonového základu a je následně ručně vyzvednuta do bezpečné výšky. Tato unikátní funkce si vyžádala poměrně ojedinělé řešení, a i proto jsme vděčni vedení Mladé Boleslavi, že nám umožnilo se takovéto jedinečné realizace zúčastnit v roli projektanta.
Nad můstkem je na první pohled vidět další konstrukce - dřevěný rám ve tvaru jehlanu, kde čtyři sloupy (tlakově impregnované borovice) vynášejí další sekundární konstrukce, na které může být lávka pomocí systému pákového kladkostroje vyzdvižena. Aby se pro obsluhu lávky nestalo zdvihání nebývalým siláckým výkonem, konstrukce musí být velmi lehká. Zvolili jsme proto klasický systém tzv. „Howe vazník“, velmi oblíbeného od dob, kdy se po světě začala šířit železnice. Je to vazník se dvěma typy konstrukce;  první, křížená dřevěná přenáší tlaky a druhá, kovová ze závitové tyče přenáší tahy a propojuje obě pásnice vazníku. Kovové táhlo tak rozumně rozděluje role dřevěných a kovových částí konstrukce v celé délce nosníku. Lávka samotná je z modřínového řeziva.
Pochozí plocha mostovky je navržena jako rošt z příčně kladených profilů 20x60mm rozepřených distančníky. Životnost dřevěné konstrukce se zásadním způsobem prodlužuje díky ochraně dřevěných vodorovných prvků proti vodě a oplechování titan zinkem.
Lávka je spojnicí nově vybudovaných pěších a cyklistických stezek a překročením řeky Klenice je systém ideálně dopravně provázán.
Huť architektury Martin Rajniš

0 comments
add comment

more buildings from Huť architektury Martin Rajniš