Zlínská zrcadla

Zlínská zrcadla
Projekční tým:Natália Kaňová, Milan Martinec, Long Phi Trieu, Petr Janák, Vojtěch Šálek, Petr Prouza, Pavel Kosatík, Kateřina Šípková, Alexey Klyuykov, Michal Rataj, Matouš Hejl
Address: Sad Svobody, Soudní 1, Zlín, Czech Republic
Investor:Statutární město Zlín
Project:2021-22
Completion:2022
Site Area:36000 m2
Price:15 000 000 CZK


Produkce: byPINK
Grafik: superlative.works
Realizace: AVT Group
Výstava Zlínská zrcadla vznikla u příležitosti výročí 700 let od první písemné zmínky o městu Zlínu a je tvořena sérií multimediálních instalací v zámeckém parku.

První ze tří instalací pracuje s osobitým pohledem spisovatele Pavla Kosatíka na vývoj města a jeho okolí, který jsme následně doplnili a glosovali kresbou. Vznikl tak mezigenerační dialog mezi textem a obrazem, který je chvílemi v souzvuku, chvílemi v kontrastu.

Kromě této narativní části jsou v zámeckém parku ještě dvě další instalace.

Imersní film je audiovizuálním zážitkem umožňujícím návštěvníkům prožít minulé okamžiky Zlína v různých dobách, sezónách, světle, v období rurálním, během požáru, při příjezdu prvního vlaku, v baťovském rozvoji, ale i v momentech současných. Jde o frame by frame malovanou animaci, která se chová ke každému okénku filmu jako k obrazu.

Poslední instalací jsou zrcadla Zlína. Lyrická konstelace tekutých tvarů, poeticky rozmístěných mezi nejkrásnějšími stromy zlínského parku, zrcadlí jejich koruny, plynoucí nebe a zvídavé kolemjdoucí návštěvníky. Duší této instalace je zvuková kompozice, která je oslavou cyklického času, střídání ročních dob, prodlužování a zkracování dnů, momentů rovnodennosti a slunovratů a zároveň funguje jako překvapivý sluneční kalendář nebo orloj. Podkladem pro hudební skladby, které v různých fázích roku parkem zní, bylo pečlivé mapování a studium zvuku zvonů ve zvonicích Zlínského kraje. Parkem se tak linou vibrace zvonoviny a vytvářejí zmenšený geografický otisk Zlínska. Jednotlivé hudební multikanálové kompozice, stejně jako jejich přesná pozice v čase a roce, odpovídají pohybu slunce a hvězd. Zvuková hladina je podpořena pohyblivým světlem, které poskytuje nejen vizuální doprovod k zrcadlení a hudbě, ale také poetickou a hravou alternativu k nočnímu osvětlení parku. Tím dochází k souzvuku mezi světlem přírodním a uměleckým, mezi zvukem parku, hudební skladbou a plynutím času. Během dne zrcadla promlouvají k návštěvníkům polyfonií hlasů (nejen historických) postav Zlína formou krátkých výpovědí. Zrcadla Zlína se tak stávají dílem, které může existovat právě a pouze na tomto místě, v tomto čase.

"Jsem velmi ráda, že se město rozhodlo pro realizaci takto unikátní expozice, která mapuje historii Zlína včetně historické etapy před příchodem továrníka T. Bati. Doposud ucelená prezentace historie sídla a jeho obyvatel ve městě chyběla. Prostřednictvím atraktivních multimédiálních prvků a nových technologií oslovuje expozice širokou veřejnost a probouzí povědomí o lokální kulturní identitě. Umístěním instalace do sadu Svobody se zahájila postupná obměna a zatraktivnění kulturní památky, kterou je přírodní krajinářský park obklopující historický objekt zlínského zámku. Park byl doposud spíše průchozím místem než místem setkávání, což se podařilo změnit. Expozice ve stávajícím rozsahu bude v parku k vidění ještě minimálně jeden rok," dodává za investora Martina Hladíková, náměstkyně primátora statutárního města Zlína.

Materiály

Výstava je složena ze tří navzájem významově propojených prvků:

1. Encyklopedie
Encyklopedie je jednoduchá dřevěná stěna o kruhovém půdorysu celkové délky cca 40 m a výšky 3 m. Její tvar se přizpůsobuje stávajícím stromům - ustupuje okapové linii jejich korun, což dává stěně dynamickou formu. Vnější plášť je zrcadlivý z leštěného ocelového plechu, vnitřní povrch z voděodolné překližky slouží jako plocha pro výtvarné ztvárnění 700 let historie Zlína.

2. Imerse
Část zvaná Imerse je v podstatě jednoduché letní kino. Projekční plocha je konstrukčně obdobná s Encyklopedií - kostra z voděodolné překližky je z obou stran obložena překližkovými deskami, vnitřní strana směrem k Encyklopedii je zrcadlivá z leštěného ocelového plechu. Tím vzniká mezi oběma zrcadlivými plochami - jednou rovnou a druhou oblou - pro diváky zajímavé optické divadlo.

3. Výpovědi
Poslední z prvků výstavy sestává ze skupiny zrcadel umístěných v trávníku mezi stromy, evokují dešťové kaluže. I jejich konstrukce je navržena jako lehká, neinvazivní. Základ je navržen na zemní vruty, které Výpovědi ukotví proti přemístění a převržení. Nad zemním povrchem bude umístěna jednoduchá tepelně a proti vlhkosti izolovaná skříň pro techniku. Samotná "hladina" je navržena jako tenká deska s povrchem z leštěného nerezového plechu. Jednotlivé prvky jsou tvarově i velikostně různorodé - jako skutečné dešťové kaluže.
Uvnitř každého prvku je umístěn reproduktor a světelná technika. Prvky jsou vzájemně propojeny a synchronizovány do imersní instalace.Doplňující informace

Pavel Kosatík
je český spisovatel, scénárista a publicista. Ve své tvorbě se věnuje především novodobým dějinám Česka a Slovenska. Je autorem řady monografií významných osobností české historie a kultury. Na svém kontě má řadu ocenění.

K expozici se v současnosti realizován edukační program Můj milý Zlíne… klade důraz na narativnost a pocit bytí součástí, stejně jako samotná expozice. Lektoři*rky provádí děti a studenty příběhy z historie a současnosti Zlína. Následně jsou děti motivovány ke sdílení a tvorbě vlastních příběhů v kontextu času. Mladší se mohou ponořit do fantazie, u starších program přináší přesah, který může pomoci vzájemnému pochopení, rozvoji empatie. Všechny věkové skupiny jsou během vzdělávacího programu vedeny k diskusi, vyjadřování vlastních názorů, pocitů a k tvorbě.
0 comments
add comment

more buildings from Loom on the Moon