Zelný trh

Zelný trh
Address: Zelný trh, Brno, Czech Republic
Investor:Statutární město Brno
Completion:květen 2015Genius loci brněnského Zeného trhu je jedinečný existencí tří divadel na jednom náměstí - barokní Reduty, experimentálního Divadla Husa na provázku a každodenního improvizovaného představení trhovců a nakupujících. Cílem našeho projektu bylo vytvořit důstojné a příjemné podmínky jak pro "herce" této každodenní hry, tak pro "diváky" - tedy nejen jeviště - jasně a přehledně vyřešenou plochu pro umístění stánků, ale i hlediště - lavičky, zákoutí, vodní prvky a stromy poskytující stín.

V návrhu je kladen důraz na kompaktnost řešení - centrální plocha náměstí má jasný nekomplikovaný tvar, je vydlážděná stávající přeskládanou žulovou kostkou a doplněná o starou již ochozenou dlažbu. Od chodníků je plocha oddělena pojízdným pruhem majícím charakter kruhového objezdu, na kterém jsou soustředěna nezbytná stání pro automobily.

Jižní plochu před Moravským zemským muzeem jsme rozdělili do tří prostor a vytvořili tak klidné zákoutí osázené stromy, lavičkami a třemi jednoduchými fontánami, integrovanými do dlažby. Vzniklo tak místo umožňující chodcům na náměstí spočinout, sledovat ruch trhu, případně konzumovat zakoupené ovoce a pro děti možnost vodních hrátek s fontánami a bronzovou vodní havětí (k nelibosti rodičů a libosti dětí). V horní části náměstí před objektem divadla Husa na provázku jsme navrhli nečleněnou plochu, umožňující vytvoření amfiteátru pro kulturní produkce divadla s lavičkami a řadou stromů podél fasád domů.
0 comments
add comment

more buildings from RAW