Zázemí pro fotbalisty TJ Vlčovice

Zázemí pro fotbalisty TJ Vlčovice
Spolupráce:Václav Kocián, Jaroslav Holub
Address: Vlčovice 151, Vlčovice, Kopřivnice, Czech Republic
Investor:Město Kopřivnice
Project:2014–2015
Completion:2017–2018


Odbor rozvoje a investic města Kopřivnice nás oslovil na počátku roku 2014 k návrhu na přestavbu zázemí pro fotbalový tým TJ Vlčovice. Zkušenosti z přestavby zázemí TJ Bystré v Trojanovicích nám předurčily cestu, jak jednoduše a úsporně navrhnout důležitý objekt pro místní sportovce.
Stávající objekt šaten byl odstraněn, se zachováním základových konstrukcí. Novostavba je konstrukčně řešena jako dřevostavba z fošinkového systému, má jednoduchý obdélníkový půdorys a je umístěna na místě původního objektu. Střešní konstrukce je pultová z dřevěných lepených vazníků. Fasáda je navržena jako kombinace titanzinkového falcovaného plechu a dřevěných latí.
0 comments
add comment

more buildings from Kamil Mrva Architects