Mansion house

Mansion house
Address: Czech Republic
Completion:2008
Area:2500 m2


Projekt pracuje s navrácením původní obytné funkce do zámeckého objektu, který bude kromě toho využíván také pro reprezentační a výstavní účely. Nedílnou součástí projektu bylo vyřešení hlavních a vedlejších vstupů do objektu a umístění parkovacích stání, dispoziční rozvržení jednotlivých funkcí, vyřešení vertikálních komunikací a jejich návaznosti od suterénu po nadzemní patra a architektonické začlenění nových prvků do stávajícího areálu zámku.
Příjezdová komunikace je na jižním nádvoří zámku doplněna o rozšířený slavnostní předjezd. Podél severozápadní fasády je vytvořena komunikace s rampou, která slouží pro vjezd do nově vybudovaných garáží. Podél parku, z jedné strany příjezdové komunikace a kolmo na severozápadní fasádu jsou vytvořena příležitostná parkovací stání. Hlavní komunikace je z žulových kostek, které se již v areálu vyskytovali, kruhový předjezd je v mlatové úpravě a severní terasa z malých dlažebních kostek. Plocha uprostřed kruhového předjezdu je v jedné úrovni se vstupem do zámku, výškový rozdíl mezi touto plochou a komunikací je řešen zatravněnou sešikmenou plochou po jejím obvodu a kamenným vyrovnávacím schodištěm.

Požadavky na nové prostory (garáže a bazén) jsou řešeny tvarově strohou a jednoduchou přístavbou směrem do zahrady zámku, ke které je navržen příjezd po svažitém terénu ze západní strany, přičemž pěší propojení - stávající kamenné schodiště - zůstává zachováno. Přístavba si neklade za cíl konkurovat tvarově rozmanitému stylu stávajícího objektu, ale pouze jej doplňuje o potřebné prostory za použití vhodných materiálů - kámen, sklo, dřevo - , které patří k původním užitým materiálům. Plochá střecha je navržena jako zelená pochozí terasa přístupná díky terénu ze vstupní haly v přízemí.
Společenská část (východní křídlo se sallou terrenou) je přístupná samostatným vstupem a průchozí do zahrady.
Vertikální komunikace jsou využity stávající, hlavní schodiště je doplněno o osobní výtah o čtyřech stanicích. Reprezentační část - východní křídlo- je propojeno stávajícím točitým schodištěm.
Důležitá je i rehabilitace zahrady, kterou uvažujeme zachovat v původním duchu, pouze obohatit o nové dřeviny, ale hlavně zapojit v co největší míře do běžného života zámku. Toho bude dosaženo využíváním východního křídla v 1.NP ke společenským setkáním a hlavně umístěním vstupu a předprostoru bazénu do míst dnešní terasy.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
pěkné
Michal
01.09.14 11:18
autor?
drbna
01.09.14 01:20
show all comments

more buildings from 4A architekti, s.r.o.