Základní umělecká škola

Základní umělecká škola
Architect: Atrium Architekti
Address: Námestie M. Pajdušáka 42/2, Smižany, Slovakia
Completion:2002-04


Ocenění: Cena Dušana Jurkoviča 2004
Dom ako detská skladačka
Projekt riešenia základnej umeleckej školy v Smižanoch vznikol na základe podnetu amerického investora slovenského pôvodu, ktorý sa na sklonku svojho úspešného života rozhodol darovať rodnej obci túto školu. Umelecká škola je umiestnená v centre obce Smižany, na mieste bývalého "kantorského" domu. Pôdorys školy kopíruje tvar pozemku. Objekt je prístupný z dvoch strán, z hlavného námestia a z novej nábrežnej ulice.
Umelecká škola je prezentovaná ako stavebnica, ako miesto rozvoja detských talentov. Je to sada kociek, krabíc ,alebo kontajnerov, ktoré spoločne vytvárajú detskú skladačku. Na námestí je najväčšia krabica - viacúčelová sála (aula) a na bočnej ulici sú menšie krabice s jednotlivými úsekmi tvorby: oranžová krabica - tanečná, modrá - multimediálna, zelená - výtvarná. Hudobné ateliéry sú pozdĺž susedného pozemku. To všetko je spojené chodbou - "pasážou", z ktorej sú vnímateľné všetky činnosti ZUŠ. Tú istú funkciu plní aj fasáda do ulice. Mierne klesajúci terén sa prejavuje pozdĺžnymi rampami na spojovacej chodbe. Princípu jednoduchosti zodpovedá aj stavebná konštrukcia - murované steny a drevený stropnicový krov s minimálnym - šesťpercentným sklonom pre trapézovú krytinu. Vzájomným odklonom a prelínaním je dosiahnutá dynamika kompozície, dolaďovaná zošikmením štítových stien (kopírovanie pozemku) a hmôt. Základný farebný akord je chladný biela, modrá, zelená, akcentovaný pri vstupe oranžovou. Farba je tu však premenlivá veličina. Objekt sa bude farebne vyvíjať podľa potreby. Čelná fasáda je zdobená žiackymi prácami.
4 comments
add comment
Subject
Author
Date
hm
duropero
20.08.06 11:34
uchytí sa?
Ľuboš Lorenz
29.09.06 12:32
beriem späť
Ľuboš Lorenz
02.10.06 03:01
velkost
architekt
21.10.06 10:17
show all comments

more buildings from Atrium Architekti