Zahradní domek

Zahradní domek
Realizace stavby:M2O | Martin Jinek
Address: Šárecké údolí, Vokovice, Prague, Czech Republic
Investor:soukromá osoba
Project:2010
Completion:2011
Area:30 m2
Built Up Area:25 m2
Price:1 000 000 CZK


Zahradní domek je situován na pozemku usedlosti Konvářka v Šáreckém údolí. Jižní hranici parcely tvoří hranice lesa, přesněji severního zalesněného svahu navazujícího území pod obytným souborem Baba.
Stavba zahradního domku je pojata jako dřevostavba kubického objemu 5 x 5 x 5 m. Objekt charakterizuje svislý dřevěný obklad a do líce fasády osazené zasklení otvorů. Plochá střecha je navržena jako „zelená“.
Základové konstrukce tvoří betonová deska na obvodových pasech. nadzemní část domku je dřevostavba montážně provedená systémovou skladbou 2by4. Jedná se o rámovou konstrukci tvořenou prvky z čtyřstranně hoblovaného a průmyslově sušeného dřeva. Tato konstrukce je ztužena deskovými materiály (desky OSB, sádrovláknité desky) a běžnými spojovacími prvky. Hlavní nosné prvky jsou sloupky o půdorysném rozměru 60*160 mm. Tyto prvky jsou umístěny v osové vzdálenosti 600 mm. Svislé prvky jsou kotveny na dřevěný prahový profil, který je fixován k základové desce. Rámová konstrukce je ztužena dvěma vodorovnými profily v horní části stěn. Prostor mezi nosnými prvky je vyplněn tepelnou izolací (tl.160 mm). Z vnější strany je konstrukce opláštěna OSB deskami, opatřena hydroizolací a vertikálním roštem, který slouží jako odvětrávací mezera. Na vodorovném laťovém rastru je instalován svislý dřevěný obklad. Z vnitřní strany je konstrukce rovněž zaklopena OSB deskami, provedena parozábrana a rošt pro tzv.instalační předstěnu.
Celkové náklady na stavbu domku jsou cca 1 mil.Kč.
Ing.arch. Jiří Žentel, AA 0665
8 comments
add comment
Subject
Author
Date
Povedené!
Pavrak
15.06.11 08:30
Vlhkost
Petr Perun
16.06.11 08:43
SIMPLE BOX
Bogan
16.06.11 08:16
funkčné, pravdivé..
miro rico
16.06.11 09:11
to Petr Perun
Tomáš Frajer
16.06.11 11:16
show all comments

more buildings from Atelier A11