Wellness Kraví hora

rekonstrukce a dostavba provozní budovy Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně

Wellness Kraví hora
Address: Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně, Údolní 76, Brno, Czech Republic
Investor:Statutární město Brno a Městská část Brno-střed
Completion:01/2021 - 09/2022
Built Up Space:6750 m3
Price:117 500 000 CZK


Fotodokumentace: Ing.arch. Bára Ponešová
Stavba je součástí další etapy rekonstrukce a dostavby areálu na Kraví hoře, záměr investora spočíval v přeměně bývalé provozní budovy letního koupaliště na moderní wellness provozu a zázemí letního koupaliště. Areál venkovního koupaliště byl jako celek navržen v  70. letech minulého století architektem Kramolišem v konceptu horizontálních hmot umístěných do svahovaného masivu, linie pevných zábradelních zdí jsou dynamicky propojeny systémem ramp umožňujících bezbariérový pohyb návštěvníků. Bývalá přízemní budova se sluneční terasou pocházející z počátku sedmdesátých let dvacátého století dlouhodobě nevyhovovala současným požadavkům a byla tedy kompletně nahrazena novým objektem ve stejné poloze a proporcích.
Funkční náplní západního křídla je rozlehlý saunový svět provozně navazující na vnitřní krytou bazénovou halu. Východní křídlo slouží jako zázemí letního koupaliště s občerstvením, šatnami a provozním, zázemím.
Architektonický přístup k zadání upřednostnil s ohledem na unikátnost rozsáhlého areálu stavbu nahrazující nefunkční objekt. Rehabilitováno je původní tvarosloví a zachován lineární charakter původního konceptu plných atikových zdí, podpořený pravidelným rytmem sloupů. Prostory dřívějšího venkovního loubí jsou v návrhu začleněny do interiéru budovy, přičemž obvodový plášť je navržen plně transparentní pro maximální vizuální propojení exteriéru s interiérem. Část dlouhodobě nevyužívaných ploch slunečních teras na střeše objektu byla v návrhu adaptována na venkovní relaxační plochu s lehátky, dvěma panoramatickými saunami a venkovní vířivkou s výhledem na město.
Wellness komplex nabízí 7 saun, z toho 5 finského typu (klasická finská, solná, ceremoniální a dvě střešní panoramatické), dále je zde jedna nízkoteplotní aromasauna a parní turecká lázeň. Vodní část představuje vnitřní a venkovní vířivka, Kneippův chodník a ochlazovací bazén.
Výstup na střešní terasu přímo z vnitřní části wellness umožňuje nová prosklená nadstavba. Plocha střechy je doplněna o vegetační vrstvu osazenou lučním trávníkem, dešťová voda ze střech je zadržována ve vegetačním  souvrství o ploše 700 m² a dešťové vody jsou v rámci celého areálu dále zachycovány v podzemních nádržích a následně využívány.
Z technologického pohledu je zajímavé využití energetické rezervy kogeneračního zařízení stávající bazénové haly, zbytkové teplo je využíváno k ohřevu provozní vody a vytápění vnitřních prostor, samotné sauny jsou vytápěny samostatně elektrickými kamny.
Nosné konstrukce jsou provedeny v kombinaci monolitického železobetonu a cihelných vyzdívek, pro podzemní nádrže je použit vodostavebný beton. Prosklení jižního průčelí relaxační části je provedeno jako systémová celoprosklená fasáda s čirými tabulemi izolačního bezpečnostního trojskla, stínění zajišťují velkoplošné látkové rolety. V interiéru wellness provozu se uplatňuje dřevo, skleněné mozaiky a kouřové skleněné stěny, na podlahách převažuje opalovaná žula, ústřední komunikace je vyskládána z teakové palubky. Vnitřní obložení saun je provedeno z pěti různých druhů dřevin, dvě sauny jsou navíc rozděleny prosvětlenou stěnou ze solných cihel. Odpočinkové zóně vévodí geometricky členěná mechová stěna doplněná o lounge s krbem.
DRNH
0 comments
add comment

more buildings from Architekti DRNH