Výrobní hala s administrativou firmy ATONA Blansko

Výrobní hala s administrativou firmy ATONA Blansko
Architect: Atelier 99 s.r.o.
TDI:COSTI s.r.o.
Address: Ericha Roučky, Blansko, Czech Republic
Completion:2019-20


Novostavba výrobní haly, vč. přidružené administrativy, zpevněných ploch a napojení na technickou infrastrukturu, slouží jako svařovna hutního profilového materiálu s odpovídajícím zázemím.
V administrativní části budou kanceláře v 2.NP a hygienické zázemí pro zaměstnance v 1.NP. V tomto podlaží bude také recepce u hlavního vstupu a jídelna.
Stavba se nachází v městské průmyslové zóně Blansko-Vojánky. Pozemky zde byly nezastavěné a využívaly se jako zemědělská orná půda. Stavba urbanisticky navazuje na stávající průmyslovou zónu v oblasti Horní Lhota.
Halový objekt výrobní části je architektonicky jednoduchá hmota na obdélníkovém půdorysu. Jednoduchý geometrický tvar doplňuje vodorovné opláštění sendvičovými panely. Střecha je plochá, se stejnou úrovní atik po celém obvodu. Výrazně řešena bude administrativní část objektu. Půdorys 2.NP bude konzolovitě přesahovat 1.NP na východní straně.
0 comments
add comment

more buildings from Atelier 99 s.r.o.