VS 5

Obecní dům se společenským sálem

VS 5
Address: Dřísy 12, Dřísy, Czech Republic
Investor:obec Dřísy
Project:2020
Completion:2022-23
Area:900 m2
Site Area:1310 m2


Fotodokumentace: Tomáš Vojtíšek
Navržený obecní dům se společenským sálem je usazen v rámci historické návsi, v původní stopě nevyužívaného objektu, který byl zchátralý a působil jako bariéra. Ale kdo ví, co bylo původní příčinou. Vstup do úřadu byl totiž z dob socialistické přestavby umístěn nelogicky z vedlejší slepé komunikace, mimo kontakt s veřejný prostorem návsi.
K návrhu jsme přistupovali přiměřeně k měřítku obce o 1050 obyvatelích, nicméně našim hlavním cílem bylo napřímit provozní vazby a dát zřetelně najevo, že se jedná o důležitou veřejnou stavbu. Hlavní fasádu novostavby jsme otevřeli směrem k návsi, která je tím přirozeně definována jako veřejný prostor. Uliční frontu navíc prodlužuje zkosené nároží se vstupem do malé restaurace / bistra, které aktivizuje uliční prostranství. Tento drobný detail - odříznutí rohu historické stopy - umožnil nejen přehlednější dopravní režim, ale také hladší realizaci – na zdi původního objektu se totiž nacházela rozvodná skříň pro široké okolí, která mohla po dobu výstavby zůstat na místě až do přeložky, kterou bylo možné organizovat nezávisle na stavebním povolení. Tato “odměna” se ale dostavila až posléze, původně bylo toto zkosení skutečně zamýšleno jen jako vytvoření pestřejšího nároží, pokračování střešní krajiny a vytvoření lepšího vztahu budovy s návsí.
Sloučení hlavních vstupů na průčelí domu dělá dům čitelným a prostory okolo domu jsou pro uživatele jasně definované v příslušné hierarchii. Jasné dispoziční uspořádání a rozdělení do třech křídel seřazených okolo společné haly umožňuje jednoduché používání v rámci různých scénářů - jednotlivé části je možné využívat společně či odděleně a ve všech situacích je efektivně využívána velkorysá centrální hala a společné zázemí.
Průhledy skrz jednotlivé částí domu dovolují jednak bezprostřední kontakt s exteriérem, ale fungují také jako jistá extenze veřejného prostoru, když kolemjdoucí vidí, že se v obecním domě něco děje.
Estetika a tvarování domu kombinuje archetypy vlastní prostředí a typologii obecního domu v současném provedení. Členění střechy vikýři dává průčelí čitelnost a příjemné měřítko.
Navržený obecní dům svým vzhledem a provedením navazuje na klasickou tradici, kdy je taková stavba nejdůležitějším a nejhodnotnějším domem v obci. Je to stavba do jisté míry velkorysá a povznášející, ale zároveň skromná a každodenně fungující v běžném provozu.
K návrhu a realizaci jsme přistupovali s dlouhodobou vizí a zodpovědností a volili dispoziční řešení, které je univerzálně použitelné, s nabídkou prostorů pro škálu funkcí, které si budou navzájem pomáhat, podporovat aktivitu v objektu i okolo něj a tím zlepšovat život obce jako celku.
Se stejnou péčí jsme volili materiály a prvky, které mají dlouhou životnost, snadno se udržují a dobře stárnou. Do interiéru se podařilo prosadit kombinaci dubových parket do sálu a bistra a kaučukovou podlahovou krytinu do všech ostatních prostor.
Exteriéru dominuje světle šedá falcovaná krytina a hliníkové výplně stavebních otvorů. Fasádní systém je kontaktní, zateplovací s dlouze diskutovaným odstínem, který nelze popsat zjednodušeně jako krémový. Je to něco mezi růžovou, žlutou a šedou. V kombinaci s odstínem střechy to ale za nás celkem dobře funguje.
Domluvili jsme se s paní starostkou, že vývěska bude solitérním objektem ve veřejném prostranství a že ji tedy nebudeme integrovat do fasády. Shodli jsme se ale samozřejmě na umístění vlajkových nosičů, státního znaku a erbu a nápisu “obecní dům”, který nese odstín plechové střechy.
Návrh exteriérového schodiště a rampy rozmělňuje, již dříve způsobené, výškové nerovnosti, hezky dům uvádí a podporuje jeho důležitost.
Věříme, že se nám podařilo připravit dům, který vytváří příležitosti pro malou obec a bude dobře sloužit také nejbližšímu okolí. Podle zpráv, které máme se užívá denně, a to včetně sálu. To nás samozřejmě nesmírně těší.
BY architects
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Skvělé
Pavla G.
25.01.24 12:32
slušné
Jiří Daněk
25.01.24 05:02
show all comments

more buildings from BY architects