Vinný sklep Konice

Vinný sklep Konice
Address: Konice 4, Konice u Znojma, Czech Republic
Investor:Wintter, spol. s r.o., Boris Vaculík
Project:2014
Completion:2015
Built Up Area:62 m2
Built Up Space:327 m3


foto: Tomáš Malý
Urbanistický koncept

Jedná se o rekonstrukci staré budovy, která byla součástí hospodářského souboru staveb u obytné budovy na vesnici jako součást klasického venkovského stavení. Ve vesnici Konice patří mezi původní historickou zástavbu.

Architektonické řešení
Budova dříve sloužila jako lisovna a zároveň vstup do starých pískovcových sklepů. V návrhu byla změněna funkce budovy na zázemí ke sklepu - nově slouží jako společenská místnost. Původní vstup do sklepů zůstal samozřejmě zachován. Prostorově malý půdorys neumožnil žádnou velkou přestavbu, uvnitř je pouze společenská místnost a malé sociální zázemí.

Exteriér
Architektonická návrh exterieru je jednoduchý - bílé tělo stavby spočívá na kamenné podezdívce z nasucho skládaných kamenů, zastřešení je klasickou střechou s tradičním sklonem i materiálem - bobrovkou. Kameny na podezdívku byly použity místní ze spadlé opěrné stěny, omítka je klasická vápenná na stěně bez zateplení. Všechna okna a dveře jsou komponovány ve zlatém řezu, se vzájemnou geometrickou vazbou a danými poměry.

Interiér
V interieru bylo navrženo horní chrámové osvětlení oknem pod střechou, s viditelným průhledem do konstrukce krovu. V boční stěně je pouze jedno další okno, s průhledem ven na stromkovou růži, které byla navrženo jako obraz spíše než pro klasickou funkci okna. Krov a záklop ze smrkových prken je zvýrazněn umělým osvětlením. Hlavním materiálem interieru je stará klasická cihla, kterou jsou obloženy všechny obvodové stěny a z nichž jsou vyzděny i nové příčky. Cihly byly získávány postupně z bouraných staveb v okolí. V interieru je navržen pro vytápění krb opláštěný kortenovým plechem. Vnitřní dveře jsou všechny ručně vyráběné truhlářem, s kovanými klikami od kováře podle starého vzoru.
Smyslem celého návrhu bylo použít všude, kde to bylo možné, původní, poctivé staré materiály nebo technologie a pokusit se o reinkarnaci ducha starých objektů v nové moderní podobě 21. století.

Energetické zhodnocení - pro temperaci jsou použity elektrické přímotopy, pro vytápění (objekt slouží příležitostně, není trvale vytápěn) je navržen krb. Ve střešní rovině je použito zateplení polystyrenem v nadkrokevní izolaci, stěny nejsou zatepleny.

Stavba získala hlavní cenu v soutěžní přehlídce Brick Award 2016 (Cihla v 21. století) a čestné uznání Grand Prix OA 2016 v kategorii interiér.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
prijemne prostredi
T.Pavlík
08.06.16 02:09
show all comments

more buildings from Tomáš Dvořák architekti