Vila v České u Brna

Vila v České u Brna
Architect: Pavel Jura
Address: Nádavky IV, Česká, Czech Republic
Project:2008-09
Completion:2009-11
Site Area:840 m2


Zadáním byla stavba pro manželský pár, s příležitostným pobytem dospívajících potomků. Cílem návrhu pak byla moderní vila, v rámci možností pozemku s rozlohou přibližně 840 m² a v kontextu lokality stavby.
Podstatným jménem „vila“ nemám na mysli  „velký rodinný dům“  (ani ten s bazénem ne),  jak bývá často zaměňováno. Přívlastkem „moderní“ v žádném případě není míněno módní či novátorské, stejně tak tento pojem nelze vnímat jako protiklad „tradičního“. Soudobá podoba stavby (jako cíl návrhu) neznamená v této úvaze negaci tradičních principů, ale naopak jejich využití, jak při koncipování půdorysu, tak i materiálového a objemového řešení stavby.
Cílem návrhu byla stavba, která pečlivým dispozičním řešením a kvalitou materiálů poskytne noblesní prostor pro život svých obyvatel, stavba která bude trvanlivá soudobou a přiměřenou formou.
Stavba vily je koncipována na pěti různých výškových úrovních – polopatrech. Úrovně jednotlivých polopater odpovídají mírnému sklonu pozemku a zajišťují optimální provozní propojení či naopak oddělení dispozice s venkovním prostorem. Uspořádání úrovní do polopater zároveň rozděluje / spojuje jednotlivé provozní části stavby. Jednotícím prvkem polopater (provozů)  i těžištěm celého domu  je převýšená schodišťová hala v jádru dispozice.  
Celý půdorys stavby je založen na jednotném modulu, rozmístění jednotlivých provozů logicky sleduje i orientaci vůči světovým stranám. Na jih do zahrady jsou orientovány všechny obytné místnosti s velkými okny (tepelnými zisky). Samostatný pokoj syna se sociálním zázemím je umístěn odděleně s orientací na západní stranu. Na sever do ulice jsou důsledně orientovány provozy zázemí s minimem oken (ochlazovaných ploch).
Objemové řešení je určeno konceptem jednotlivých úrovní, definuje figuru stavby s jasným vztahem k zemi. Jižní fasáda je stíněna přesahem střechy, což zároveň poskytuje uživatelům určitý vnější krytý prostor, přechod mezi interiérem a zahradou.
Materiály, použité na vnějším líci stavby, respektují vztah jednotlivých úrovní k terénu. Fasáda nejnižší úrovně je navržena s masivním pískovcovým zdivem, střední úroveň ve světlé omítce probarvené ve hmotě, nejvyšší střešní nástavba je obložena sibiřským modřínem.
Masivní kamenné zdivo obytných prostor v přízemí společně s přesahem střechy zajišťuje příjemné klima  v letních měsících, velké prosklené plochy naopak přispějí k tepelným ziskům v přechodném období.
Interiér domu nehýří barvami, není ani výstavkou současných designových kusů mobiliáře či doplňků - nestane se tak budoucím skanzenem těchto rekvizit. Poskytuje však dostatečně klidný a stabilní rámec pro každodenní život svých obyvatel.
4 comments
add comment
Subject
Author
Date
Pěkné
Kateřina Mališová
13.10.11 10:34
noblesný priestor
Lamik
14.10.11 06:51
Pěkné
hajek97
16.10.11 08:36
Pekne
maxim77
23.02.12 10:01
show all comments

more buildings from Pavel Jura