Vila u Brna

Vila u Brna
Spolupráce:technická část Igor Bielik, interiér Marketa Hrůšová, Barbora Šimonová, Anna Koželouhová, plastiky nosných pilířů a větrací mřížky Michal Blažek, sgrafita altánu Markéta Jelenová, zahradní a sadové úpravy Jana Pyšková
Dodavatel: ORAK - stavební společnost s.r.o.
Address: okres Brno-venkov, Czech Republic
Project:2006-09
Completion:2008-11
Built Up Area:1100 m2
Built Up Space:6700 m3


Architektura
Dům je tvořen podélnou jednopodlažní hmotou, která je funkčně i prostorově rozdělená na dvě křídla a střed. Předobrazem je symetrický koncept renesančních paladiánských vil. Jednotlivé místnosti řazené za sebou jsou spojeny enfiládou, která vrcholí ve zvýšeném středu s výhledy na zahradu. Jižní fasáda je chráněna sloupovou kolonádou s průzory v zastřešení. Rozloha a celé působení domu dokreslí světlo dopadající na abstraktní kamenné reliéfy nosných pilířů ve středu objektu.

Konstrukce

Stěnový systém s nosnými stěnami a rámy orientovanými v příčném směru. Vnitřní nosné i obvodové zdivo je z cihelných bloků a omítnuto. Stropní konstrukce jsou z monolitického železobetonu, kromě společenského sálu ve sklepě, kde jsou pruské cihelné klenby. Větrací otvory dvouplášťové nepochozí střechy tvoří na fasádě umělecky ztvárněné šupinové mřížky. Symetrie je výchozí i pro koncepci reprezentativní části zahrady. Původní terén je modelován do teras s vodními i výtvarnými prvky. Na základě obecnějšího pojetí symetrie se uplatňuje plastická a výtvarná energie.
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
překvapivé
martina
14.04.17 12:49
ale ne !
Bc. Alice Polná
08.06.17 08:38
jo!
Kveta
20.08.18 02:44
show all comments

more buildings from Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno