Vila nad kapličkou

Vila nad kapličkou

Okolí objektu lze popsat jako oblast, která svým charakterem nabízí prostor k příjemnému bydlení v dostatečném soukromí; svou odlehlostí od vesnice, dopravní dostupností a krásnými výhledy na okolní krajinu, vesnici a blízký kostelík. Oproti tomu rozsáhlý pozemek v blízkosti železniční tratě se severním svahem byl komplikovaným zadáním. Tyto propozice stály na počátku úvah o vzhledu budoucího domu a determinovaly tak vzhled objektu. Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt, půdorysně řešený ve tvaru L. Do sebe se zakusují dvě hmoty, které se liší jak materiálové, barevně, tak i velikostně. Zastřešení je řešeno dvěma typy. Pultovou střechou nad obývacím pokojem a zelenou střechou, která je navržena nad koupelnami a obytnými pokoji. Vnější řešení vybízí k výškovým přizpůsobením se charakteru pozemku. Z obývacího pokoje se schodovitými terasami zpřístupní spodní část pozemku, na které je umístěn zahradní domek s přírodním biotopem.
0 comments
add comment

more buildings from Fandament Architects