Víkendová chata

Víkendová chata
Brná, je částí obce Ústí nad Labem. Prostor údolí mezi vysokými kopci, kterým protéká zde již široké koryto Labe, umožňuje výstavbu podél břehu, nebo ve strmých svazích.
Naše parcela se nachází přímo na břehu, mezi řekou a souběžně vedoucí železnicí, v lokalitě s volnou výstavbou izolovaných domů a chat v zeleni.
Přáním investora bylo navrhnout na půdorysu stávající chaty nový dům, který umožní rekreaci rodiny od jara do podzimu.
Na základě rozboru řešeného území, byla nad stávajícím vyvýšeným suterénem vystavěna nová konstrukce chaty. Velkými okny je propojena s krajinou okolo řeky a naopak masivní zděnou stěnou odcloněna od hluku železnice. Celý objekt sjednocuje dřevěná lehká střecha nad přízemní částí chaty, s velkými přesahy nad venkovními schodišti a okny. Střecha dále přechází nad terasu a svou konstrukcí tak opticky propojuje interiér s exteriérem.
Nad půdorysem obytné části je navrženo spací patro se dvěma malými kajutami. Odlehčená hmota s pultovou střechou elegantně doplňuje přízemní lehkou část.
0 comments
add comment

more buildings from AIR