Venkovní herny

Venkovní herny
Kostka/kvádr jsou koncipované jako vzdušný, zastřešený prostor, umožňující dětem pobyt na zahradě školy, pod střechou - krytá venkovní herna.
Děti i pedagogové tak mají možnost začít vnímat vzdělávání venku jako běžnou součást vzdělávání a svou vlastní zkušeností zjistí, jaký přínos má – nejen pro děti, ale i pro ně.
Pracovní a polytechnické činnosti jsou zařazovány do běžného života mateřských a základních škol, jsou integrovány do vzdělávací nabídky školních vzdělávacích programů. Tyto učebny vznikají za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.
Práce s nářadím, pomůckami, náčiním, konstrukční a manipulační činnosti, jednoduché pracovní úkony, montáž a demontáž, kombinace tvarů - to vše rozvíjí u dětí manuální zručnost, jemnou motoriku, technickou představivost a kreativitu.
Hlavní nosnou konstrukci tvoří dřevěné hranoly. Na tyto nosné hranoly je kotvený svislý dřevěný rastr z latí - obvodový plášť. Střecha i podlaha jsou vynesené dřevěnými fošnami (á 0,5m), rozepřenými paždíky. Na střeše je do zasklívacích lišt položené bezpečnostní sklo, voda je svedená okapem do zahrady.
Filip Kuchař
0 comments
add comment

more buildings from Huť architektury Martin Rajniš