Vědecký park

Vědecký park
Architect: Uwe Kiessler
Address: Munscheidstrasse 14, Ückendorf, Gelsenkirchen, Germany
Completion:1988-95


Hlavní charakteristikou tohoto komplexu je využívání alternativních energií, především energie solární. Koncept budovy se v půdorysném členění hmot projevuje vytvořením 300 metrů dlouhé jižní nárazové pasáže, na kterou na severní straně dosedá hřebínková sestava trojtraktů laboratoří nebo kanceláří orientovaných na východ a západ. Veřejná pasáž slouží v zimním období k akumulaci tepla získaného slunečním zářením, v letním období je provětrávána vzduchem ochlazovaným sousední vodní nádrží. Funkčně slouží pasáž jako respirium kanceláří, jsou zde situovány obchody, informačním centrum, restaurace a potřebné zázemí. Za zmínku stojí měřič energie, která byla od uvedení budovy do provozu vyprodukována baterií kolektorů na střeše budovy. Vědecký park v Gelsenkirchenu je čítankovým příkladem solární architektury.
0 comments
add comment