Včelí svět v Hulicích

Včelí svět v Hulicích
Spolupráce rekonstrukce:David Šabata, Tomáš Balej
Spolupráce Interiér: Jan Medek, David ŠabataZahradní úpravy: Štěpán ŠpoulaScénář expozice: Jakub DolínekOdborný garant: Dalibor TitěraGrafika: Viktor PuciManažer záměru: Petr ZapletalDodavatel interiéru: Miroslav Jakubčík Náklady včetně interiéru: 13 000 000 CZK
Address: Hulice 55, Hulice, Czech Republic
Investor:obec Hulice, za přispění fondů EU
Project:2009 - 2011
Completion:2011 - 2012
Built Up Area:268 m2
Built Up Space:3200 m3


Zadání

Rekonstrukce bývalé školy z konce 19. století na interaktivní muzeum věnované světu včel, včetně návrhu interiéru

Architektura

Elementární kompozice velkého a malého kvádru se sedlovou střechou spojená krčkem je obnovena odstraněním pozdější přístavby. Sokl domu a původní předzahrádka na úrovni návsi jsou nahrazeny vstupní terasovou plochou na úrovni přízemí domu. Vytvořené zvýšené plató zvýrazňuje budovu muzea v okolí.
Zásahy do fasády jsou omezeny na obnovu profilace severní fasády, proražení francouzských oken, nový výtah v krčku a okenní otvory do zázemí. Francouzská okna otvírají muzeum do vstupní zahrady směrem k návsi, zároveň umožňují rozšířit provoz muzea ven.
Oživujícím motivem domu je vložení vnitřní dvorany, která prostorově propojuje výstavní sály na jednotlivých podlažích. Dvorana navazuje na hlavní vstup, při vstupu se odkrývá téměř celý prostor muzea, dvorana tak vytváří jeden plynoucí prostor. 
Každý sál má specifickou atmosféru a prostorové působení, je sledována rozmanitost a pocitové zvětšení muzea. Sál v patře je příčně rozdělen třemi průzračnými deskami ve formě včelích plástů, vytvořené komorní prostory navozují atmosféru úlu. Buňky plástve nebudou naplněny medem a pylem, ale informacemi a exponáty. Velikost buňky plástu je ve vztahu k malému dítěti přibližně jako v přírodě ke včele. Pro plynulost prohlídky a z požárních důvodů byly v patře doplněny druhé schody.

Konstrukce a technologie
Návrh zachovává původní konstrukce a prvky. Život včel souvisí se zdravou přírodou, proto stavební principy a materiály byly použity co nejvíce přírodní. Původní trámové stropy nadzemních podlaží musely být nahrazeny novými, byly pohledově přiznány. Stropy jsou uvažovány z jiného materiálu než povrch zdí, je tím zvýrazněna jednota celého prostoru.

Fotograf: Petra Hajská, Tomáš Rasl, Atelier K2
6 comments
add comment
Subject
Author
Date
je to překrásné!
zdenka
07.03.13 10:25
Musim rict,
A.J.K.
08.03.13 08:27
Zajimavé..
Dr.Lusciniol
08.03.13 11:59
Přívětivost
Kateřina Šmardová
08.03.13 03:04
je to pekne
inxs
08.03.13 09:53
show all comments

more buildings from Atelier K2