Úprava terasy restaurace Archa v ZOO Praha

Úprava terasy restaurace Archa v ZOO Praha
Address: U Trojského zámku 3/120, Troja, Prague, Czech Republic
Investor:Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Project:2007
Completion:2008


Lokalita se nachází u hlavního vstupu do ZOO Praha. Zadáním investora byla stavební úprava funkčně i vzhledově dosloužilé terasovité plochy před restaurací Archa. V ploše terasy jsou vzrostlé kvalitní stromy (jírovce) s relativně dlouhodobou perspektivou, které poskytují dostatek stínu v letním období. Stromy pravděpodobně tvořily pravidelný rastr původní terasy, v některých polohách se však nedochovaly.

Navrhované řešení respektuje původní koncepci pravoúhlé sítě stromů a čtyř základních vodorovných úrovní, které reagují na mírně svažitý terén směrem k jihu. Hlavním cílem návrhu je maximální otevření terasy a její propojení s okolním areálem Zahrady a vytvoření kontinuálního společenského prostoru. Místo je očištěno od původních parapetních zídek po obvodě i mezi úrovněmi terasy a keřů uzavírající terasu při její spodní hraně. Požadavek na bezbariérové propojení jednotlivých úrovní je řešen kovovými nájezdníky propojující chodník s vodorovnými plochami.

Nový povrch terasy je tvořen štípanou čedičovou mozaikou kladenou do řádků a obrubníky z masivních dubových trámů. Dřevěné trámy rozdělují jednotlivé úrovně na pravidelná pole a navazují tak na původní koncepci rastru stromů, zároveň fungují jako měřítkotvorný element.
Systém skládání trámů na sebe umožnil v místě výškových zlomů vytvořit spojovací schodiště a lavice pro neformální posezení doplňující tradiční stoly a židle. Kapacita terasy, která je momentálně největším gastrozařízením v ZOO Praha, se tak maximalizovala. Umístění stolů bylo zorganizováno tak, aby lavice podél výškových hran zůstaly volné a původní malé slunečníky s podstavci byly nahrazeny velkorozponovými  slunečníky s kotvením skrytým v dlažbě.

Osluněné místo před jižním výstupem z restaurace bylo doplněno o dva nové stromy (jírovce). V této části je umístěno také dětské pískoviště a rampa se zábradlím, které tvoří deska sloužící jako kreslící tabule. Ostatní části terasy - nájezdníky a zábradlí jsou vyrobeny ze zinkované oceli. Rabátka stromů jsou vysypána čedičovým kamenivem shodným s materiálem terasy.
Odvodnění plochy terasy je uvažováno bez kanalizace, přirozeně v jednotlivých dlažebních polích vymezených pražci směrem ke stromům a výškovým zlomům a vsakováním v těchto místech.
0 comments
add comment

more buildings from FAM Architekti