Univerzitný kampus v Tortose

Univerzitný kampus v Tortose
Address: Avinguda de Remolins, Tortosa, Spain
Investor:Universitat Rovira i Virgili
Completion:2009 - 2011
Area:10000 m2
Price:9 800 000 Euro


Projekt nového školského kampusu vyšiel z vyzvanej súťaže, ktorú vyhral spoločný návrh architektov Josepa Ferranda a štúdia Ravetllat Ribas Arquitectes. Navrhnutý komplex zlučuje potreby štyroch škôl pod jednu hmotu hviezdicového tvaru.
Ťažkopádne pôdorysy jednotlivých, horizontálne vrstvených podlaží a ich celková kompozícia je scelená homogenitou fasády. Na prvý pohľad objekt zaujme práve týmto elementom, ťažkou betónovou fasádou so zeleno-sivým sfarbením. Vertikálne betónové pruhy sú navzájom vlnovito prepletené. Dosiahnutý efekt je taktiež odvolávaním sa na tradíciu pletenia prútených košíkov, pretrvávajúcim remeslom tejto katalánskej lokality. Okenné otvory objektu nezapadajúce do kompozície fasády sú nepriznané, skryté, ale zároveň presvetlené za perforáciou fasády. Objekt je situovaný medzi brehom rieky a centrom Tortosy. Jednotlivé podlažia trojposchodovej budovy sa zmenšujú a ustupujú smerom do výšky.
Prevádzkovo je objem budovy efektívne využitý na princípe hviezdicového usporiadania komunikačných priestorov. Jadrom komplexu je priesečnica týchto koridorov v strede budovy so schodiskom a svetlíkom prechádzajúcim naprieč celou výškou budovy. Koridory sa rozširujú smerom do stredu dispozície, čo prispieva k plynulému toku, efektívnosti a prevádzkovej dostupnosti jednotlivých priestorov.
Na prvom podlaží sa nachádzajú prevádzky služieb. Prepojenie interiéru so zeleným prostredím exteriérového parku je umocnené zeleným náterom interiérových stien. Druhé podlažie je takmer po celom priestore využite pre učebne rôznych veľkosti a vybavenosti. Tretie a zároveň najmenšie nadzemné podlažie tvorí administratíva.
0 comments
add comment

more buildings from Ravetllat Ribas Arquitectes