U kamenného kříže

Diplomový projekt Ivo Pavlíka na FUA TUL

U kamenného kříže
Architect: Ivo Pavlík
Investor:obec Dukovany
Completion:10.2009 - 05.2010
Price:13 171 CZK


Hlavní myšlenka kompletní diplomové práce je obsažena v pojmu: cesta. Ta začíná u kostela, kdy skrze jednotlivá zastavení křížové cesty dochází ke spojení kostela a hřbitova až po rozlučkovou síň.
Z rozlučkové síně vede jen pěšina k bráně- kříži. Ta závisí na lidech! Ti jí procházejí a tím i vytvářejí a uchovávají. Nelze s přesností určit kdo přichází ke kříži, kdo k bráně a kdo na místo se stromem u bývalého křížení cest.

Idea kříže-brány
Jedná se o návrat kříže do krajiny, na místo, kde vždy byl. Kříž je součástí brány, která v sobě nese jeho význam a novou symboliku- je pomyslnou hranicí mezi životem a smrtí. Je místem za kterým je možno býti rozptýlen. Směřována východ-západ. Průchod bránou znamená dostat se na „druhou stranu“, kde můžeme přemýšlet… Je možné se zde nechat rozptýlit přímo do krajiny. Nejedná se o ohraničenou rozptylovou loučku, ale primárně o akt průchodu skrze a krajině za ….. . Přes bránu není přímo vidět díky stromu. Brána souvisí se hřbitovem,  je napojena na cestu od hřbitova, která tam vždy vedla. Za bránou však žádná cesta není?......

Průvodní zpráva
Vstupujeme do prostoru který tvoří levá stěna, na stěnu je položen horizontální překlad, ten je svoji polovinou zasunut do druhé vertikální stěny s kterou vytváří kříž (Na místě býval kříž, před 4 lety přesunut- tímto se zde navrací)
Překlad je vyzlacen. Překlad svým uložením vytváří idealizovaný pravěký dolmen. Poblíž tohoto místa byla v paleolitu stanice, bylo zde nalezeno mnoho nástrojů pravěkých lidí.
Ze stěny kříže na jeho konci je vyříznuta část, která je za stromem a umožňuje sezení pod korunou stromu, můžeme k ní položit svíčku, květiny. Pokud k ní chceme projít musíme obejít strom. Strom zabraňuje pohledu skrze bránu a přímému pohybu. Samotný kříž je čitelný jen z přední strany- vyzlacen. Patrný je ale i ze zadní strany, když je druhá stěna v zákrytu stromu. Při sezení pod stromem na „lavičce“ je náš pohled směřován jižním směrem do širé krajiny a nebo severním směrem k obci a cestě která nás sem zavedla.

Historie místa U kamenného kříže
Pravěké nálezy v místě  U kamenného kříže:
zde byly zjištěny nálezy ze dvou období: Středního  paleolitu  – 40 000 př. n. l. Z tohoto období zde bylo zdokumentován nález jednolícího sekáče z úlomku kvarcitu. Mladého paleolitu 40 000 - 10 000 př. n. l  Z tohoto období je zdokumentováno 24 nástrojů zde nalezených.

Novodobá historie místa a jeho poloha:
Brána je umístěna na místě bývalé křižovatky cest, na kopci. Název je U kamenného kříže. Kamenný kříž zde byl od roku 1818 do roku 2005. Předtím zde byl kříž asi dřevěný, lze soudit podle dochovaných map 1768. Jedná se o nejvyšší bod v okolí obce na jejím katastru. Nadmořská výška je 385 m.n.m., GPS souřadnice jsou:  s 49.07554    v 16.17802.
Původní kříž byl přemístěn do obce, poblíž kostela. Stávalo se totiž, že se nakláněl díky příliš blízké orbě zemědělskou mechanizací.
Místo U kamenného kříže bylo dříve křižovatkou cest. Docházelo zde ke křížení 3 cest, kdy jedna vedla z obce Dukovany,druhá od kříže do obce Heřmanice- dnes již zaniklé díky stavbě jaderné elektrárny a třetí cesta směrem do obce Horní Dubňany. Tyto cesty byly zrušeny při stavbě vlečky na Jadernou elektrárnu, která vede přibližně ve stopě původní cesty. V důsledku toho byla zrušena i cesta směrem od kříže k obci, která vedla „ jen ke kříži“.

Technický postup stavby Kříže-brány 
Stěny a překlad brány byly vylity z betonu do bednění z balíků slámy, které byly 10.1. 2010 v 1 hodinu odpoledne zapáleny. Oheň spálil slámové bednění, zabarvil a odhalil strukturu stěn- vznikl popel! Východní strana stěny, která vytváří s překladem kříž, byla vyzlacena plátkovým zlatem. Tím kříž vynikl.

Průběh stavby
23.10.2009 zaměření a vykolíkování budoucí stavby
24.10.2009 vykopání základů
26.10.2009 drátkování výztuže základů
27.10.2009 betonáž základů
04.11.2009 instalace a drátkování ocelové výztuže
07.11.2009 instalace dřevěného bednění
07.11.2009 začátek lití betonu do slámového bednění
18.11.2009 konec betonáže
04.12.2009 odstranění dřevěného bednění
22.12.2009 vložení překladu
10.01.2010 zapálení slámového bednění
27.03.2010 broušení hran kříže
28.04.2010 zlacení vybroušené hrany překladu a stěny
29.05.2010 žehnání kříže

Finanční stránka stavby kříže:
Cement 325 12,250 metráků    3821,-
Roxor 12 24 bm          471,-
Roxor 6 12 ks              815,-
Kari síť 5mm 15x15 11 ks    2881,-
Vázací drát 4 ks           439,-
Beton 20 č 1,66 m3         3154,-
Balíků 109            1090,-
Plátkové zlato 6 knížek        2700,-

Při pálení vybráno do kasičky    2200,-

Celkem výdaje                   13171,-
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Pocket Zumthor
Thomas
10.06.10 09:16
show all comments