Tropicobar

Tropicobar
Architect: ATOS-6 | Radim Václavík
Coauthor: Kamil Mrva
Address: Areál letního koupaliště, Poruba, Ostrava, Czech Republic
Investor:Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.
Completion:02/2004


Autor celkové koncepce části Severní les:
Ing. arch. Radim Václavík
spolupráce: Ing. Ivan Tachezy

Předchůdce Tropicobaru:
autor: Ing. arch. Radim Václavík
spolupráce:Ing. arch. Daniel LabuzíkTento projekt řeší návrh novostavby nového lehkého prodejního stánku s barovou obsluhou v areálu letního koupaliště v Ostravě – Porubě v rámci celkové obnovy tohoto rekreačního areálu.

Místo stavby se nachází ve stávajícím areálu letního koupaliště v Ostravě – Porubě, který leží na západním okraji městského obvodu Poruba v údolí potoka Porubky, který jím protéká. Areál koupaliště je oplocen. Plochy mezi bazény jsou povětšinou zatravněny udržovaným trávníkem a mají charakter luk, místy porostlé vzrostlou zelení.
V areálu koupaliště se nachází řada stavebních objektů a zařízení, které vznikaly postupně a více méně nahodile dle okamžité potřeby uživatelů. Podobně je řešeno komunikační propojení těchto staveb a zařízení. Řešené území, v němž je navrhováno umístění stánků, se nachází na východním břehu centrálního bazénu.

Naším cílem bylo stavbu harmonicky začlenit do svažitého zalesněného pozadí – maximálně respektovat a nenarušit přírodní rámec byl také základní požadavek odboru životního prostředí magistrátu.

Stavba se proto nad klesajícím terénem jakoby vznáší, vzpíná se nad ním. Zvednutí umožnilo minimalizovat skutečně zastavěnou plochu a naopak dodalo žádoucí dynamiku celému prostoru: bar se vypíná nad svahem, prostor graduje od uzavřeného zázemí přes proměnlivou část baru až k majestátní vyhlídce, kryté pergolou.

Koncepce tropicobaru ruší navyklé schéma rozdělení na interiér a exteriér, bar se stává jakoby jedním z mnoho pokojů areálu koupaliště. Vzdušná, otevřená konstrukce umožňuje prolínání jednotlivých prostorů, mizí hranice mezi interierem a exterierem, okolní příroda prolíná, prosvítá a nahlíží dovnitř.

Lokalita "Severní les"
Les na severní straně bazénu je rozdělen tobogánem na západní a východní část. V západní části jsou rozmístěna odpočívadla, tvořená celodřevěnými variabilními plochami o velikosti 4,5 x 2,5 m. Odpočívadla vytvářejí příjemný relaxační prostor, který je přehledný a kontrolovatelný od bazénu. Přístup k nim je umožněn volně lesem. Blíže k bazénu pak vzniká "chorvatská riviera", tvořená dřevěnými terasami.
Nad původní svažitý rostlý terén v přirozeném centru pohybu u tobogánu se zvedá majestátní vyhlídka s barovým stánkem TROPICOBARU.

Koncepce stavby
Tropicobar je situován u přirozeného centra pohybu lidí u tobogánu. Zvedá se nad svažitým terénem, díky čemuž se občerstvující se hosté mohou těšit krásným výhledem na vodní plochu i na radostné dovádění na dráze vodního tobogánu.

Objekt je tvořen jednoduchou sestavou svislých a vodorovných konstrukčních prvků z lepeného smrkového profilu. Sloupky jsou ze zdvojených fošen obdélníkového průřezu min. 60/260 mm s mezerou 60 mm, do které bude vložena vložka k vytvoření jednoho složeného průřezu. Příčky příčných rámů mají rozměr 60/260 mm a jsou se sloupky spojeny rámovými spoji. Podélné vaznice 60/260 jsou uloženy shora na příčných rámech těsně vedle sloupků, a to z vnitřní strany. Krokve, ukládané po 500 mm, jsou navrženy v rozměru 60/260 mm.

Prostor stánku je tvořen vlastním barovým pultem s barovými přísedy a místností provozního zázemí o rozměrech 2,8 x 4,2 m, na barový prostor navazuje otevřená plocha s posezením pro návštěvníky.

Podlaha bude vytvořena dřevěnými fošnami. Podlahové fošny budou osazeny na rošty tak, aby bylo možné poškozené dílce v budoucnu opravovat výměnou. V části provozního zázemí bude nášlapná vrstva omyvatelná – PVC.

Obvodový plášť je tvořen posuvnými stěnovými dílci. Rámová konstrukce je vyplněna horizontálními otočnými žaluziemi – dřevěný masív z borovice. Dle počasí je možné vytvářet množství variant zastínění baru a vzhledu stánku.

V horní části bude stávající terén vymezen opěrnou stěnou z monolitického železobetonu.
Bednění z dřevěných prken vytvoří pohledovou stranu s horizontálním členěním. Opěrná stěna bude odvodněna drenáží do trativodu. Ve spodní části nad upraveným terénem budou provedeny otvory pro odvod vody v počtu 1ks/m.

Stánek je v části nad vlastním barem a zázemím zastřešen lehkou střešní konstrukcí, tvořenou dřevěným bedněním a střešní krytinou z izolačních pásů SARNAFIL. Pro vytvoření dojmu stojatých drážek plechové krytiny je instalován dekorační profil SARNAFIL.
0 comments
add comment

more buildings from ATOS-6