Tribuna Řepčín

Sportovní klub mládeže Řepčín

Tribuna Řepčín
Address: Na trati, Řepčín, Olomouc, Czech Republic
Investor:Sportovní klub Sigma Olomouc
Project:2012
Completion:2013-15
Area:470 m2
Built Up Area:499 m2
Site Area:550 m2
Built Up Space:10400 m3
Price:16 048 197 CZK


Foto: Martin Cenkl

Obnova tribuny u fotbalového stadionu v Olomouci-Řepčíně postoupila mezi nominace Ceny Rudolfa Eitelbergera 2017, kde jeden z porotců prof. Rostislav Švácha stavbu popisuje následujícími slovy: “Autorky ponechaly všechny prvky, které pokládaly za hodnotné, v čele s ocelovou konstrukcí střechy nad hledištěm. Nové části pak daly provést z laciných, esteticky však působivých materiálů, v linii, které se u nás říká lo-tech. Při návštěvě poroty zaplnili plochu stadionu trénující fotbalisté a také to přispělo k příznivému dojmu z této nenákladné, a přece výrazné stavby. Tato rekonstrukce poskytuje dobrý příklad architektury, jež byla pořízená sice z veřejných prostředků, ale za relativně nevelkou částku.”
read more
Urbanistické a architektonické řešení
Stávající fotbalová tribuna SK Sigma v Řepčíně měla signifikantní konstrukci střechy, kterou jsme chtěli v návrhu zachovat. Tribuna byla udržovaná, ale neposkytovala žádné zázemí pro sportovce, jen skladovací a garážovací prostory pro techniku údržby areálu.
Tribuna je centrem sportovního areálu. Cílem investora bylo vybudovat zázemí pro sportovce i pro veřejnost přicházející na fotbalová utkání, provést udržovací práce na stávající tribuně a zabezpečit jí tak pro další využití do budoucna. Investor si přál maximálně využít architektonické kvality stávající tribuny a z toho rozhodnutí jsme vycházeli při architektonickém řešení přístavby. Tvar a řešení přístavby respektuje v nejvyšší možné míře původní koncepci a konstrukci stávající tribuny. Konstrukce střechy zůstala bez zásahu a betonové rámy hlediště také.
Diváci přicházejí do hlediště tribuny od hlavního vstupu ze severozápadní strany dvěma samostatnými schodišti s nástupem přímo z terénu. Veřejnost nemá přístup do vnitřních prostorů tribuny ani na plochu hřiště. Celkový počet diváků je v návrhu redukován na devět řad sedaček ( celkem 522 míst pro sezení).
Všechny provozy určené pro veřejnost mají samostatný vstup z terénu a nejsou provozně propojeny s prostory sportovního klubu. Ve druhém nadzemním podlaží přístupném po schodišti ze vstupní haly se nacházejí šatny pro sportovce, šatny pro rozhodčí se zázemím, VIP salonek se zázemím, místnost pro delegáta. Vyosená poloha tribuny vzhledem k hřišti určila asymetrické umístění prostorů VIP.
V přízemí jsou umístěny šatny pro sportovce se zázemím, wc pro diváky, bufet s prodejem občerstvení, hlavní vstup do objektu s vrátnicí a plochy pro sklady, prádelnu a technické zázemí.
V prostoru areálu mimo objekt tribuny je dále navrženo odstavné parkovací stání pro potřeby SK Sigma, místo pro autobusové stání. Alej topolů jsme navrhli doplnit novými stormy při hraně oplocení.

Stavební řešení
Objekt přístavby je řešen jako vestavěný do stávající konstrukce. Dle konstrukce je rozdělen do dvou celků: v přízemí přístavba navazuje na stávající betonový objem tribuny, v patře je řešena formou lehkého vestavěného objektu. Ze stávající betonové konstrukce hlediště tribuny zůstaly zachovány nosné betonové rámy a stupňovitá deska konstrukce pro sezení v prvních devíti řadách. V půdorysném obrysu vestavby patra byla ubourána betonová deska hlediště mezi nosnými rámy a nahrazena novým stropem (ocelové Y nosníky mezi stávající rámy, betonová deska, VSŽ plechy) V přízemí jsou stávající konstrukce tribuny i nosné sloupy střechy izolovány zevnitř. Severozápadní stěna je provedena nově jako železobetonová.
Konstrukce vestavěného patra je lehká sendvičová. Společné púrostory v patře jsou nevytápěné, ale interiérové, s opláštěním z průhledného vlnitého polykarbonátu.
Hlavní vstupy pro diváky tvoří signifikantní červené hmoty schodišť opláštěny vlnitým plechem. Sportovci vstupují modrým schodištěm.
Stávající ocelová konstrukce zastřešení tribuny je ponechána, ze severozápadu prodloužena ve stávajícím sklonu, tak aby zastřešila společnou nevytápěnou chodbu ve druhém nadzemním podlaží.
Použití barev zvýrazňuje konstrukce stavby a umožňuje snadnou orientaci pro diváky i hráče.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Barvy
Jan Vlach
17.04.24 12:17
Bravo!
Mirko Baum
18.04.24 10:49
show all comments