Topografie teroru

Topografie teroru
Architect: Peter Zumthor
Address: Stresemannstrasse 110, Berlin, Germany
Contest:1992-93
Project:1994-96
Completion:1995-2004


"Kniha na mě zapůsobila. Výstava podél plotu učinila totéž. Civi- listé pronásledují, deportují a ponižují druhé. Dělá mi obtíže uvěřit, co mi ty obrazy ukazují: Chuť na ponižování druhých? To padá na svědomí i těch, jenž přihlížejí. Scény bolesti, zmaru a ponížení lidí od svých sou- sedů na vesnici, v malém městě? Co nás (lidi) dovedlo tak daleko?"
Peter Zumthor, 11. listopadu 2002

Se založením nadace v roce 1992 je spjata i snaha zřídit novou budovu "Topografie teroru" (mezinárodní výstava a dokumentační centrum zločinů SS). Ještě ve stejném roku byla vypsána architektonická soutěž a v březnu 1993 byl znám vítěz, švýcarský architekt Peter Zumthor. Základní myšlenkou návrhu na pozadí vstříc místu s zvláštního významu historického místa bylo "vytvořit schránku, která nemluví žádnou jinou řečí, než tou použitých materiálů, konstrukce a jedinou funkci". Jedná se o dlouhou stavbu s dvěma nadzemními patry, jejíž struktura se shoduje s nosným systémem tenkých betonových sloupů a skleněných prvků. Projekt nalezl od začátku velké pochopení a mezinárodní pozornost. Model a plány vystaveny na četných mezinárodních výstavách nejen v Německu, ale i Paříži a Benátkách. Se stavebními pracemi bylo sym- bolicky započato 8.května 1995, kterého se mimo jiné zúčastnili spolkový ministr výstavby Klaus Töpfer a předseda Centrální židovské rady v Ně- mecku Ignatz Bubis. Při konkretizování plánů se brzy ukázalo, že 36 milionů marek, které byly k dispozici od země a spolku, bude nedosta- čující a částka musela být navýšena o dalších 9 milionů. Dvě pochybení, která zastavila, popř. pozdržela stavbu z důvodu finančních nouze Berlína, vyřešily národní a mezinárodní protesty, které již dále nepokračovaly. Me- zitím stavební práce postupovaly. Termín ukončení se z různých důvodů stále posouval: neobvyklá konstrukce budovy požadovala dlouhodobou řadu testování a zkušebních postupů, které vedly k výraznému překročení finančního rámce. Z důvodu této navýšené kalkulace ceny zastavil hlavní výbor berlínského poslaneckého domu v březnu 2000 veškeré práce na dokumentačním centru. Veškeré stavební práce byly v listopadu 2000 senátním výborem městského rozvoje pozastaveny až do přezkoumání konečné ceny projektu. Počátkem roku 2001 byla hlavním výborem vyčíslena celková suma na 76 milionů marek. Státní ministr Nida-Rümelin a jeho úřad se budou podílet na polovině finálních nákladů. 4. července 2001 vzala hlavní výbor poslanecké sněmovny zprávu na vědomí: bylo tak posvěceno pokračování ve stavebních pracích a dokončení dokumentač- ního centra. Jako datum slavnostního otevření stanovila senátorka pro vědu, výzkum a kulturu 60. výročí konce druhé světové války - 8. května 2005.
Program výstavy "Topografie teroru" bude rozšířen nabídkami, např. prodej odborné literatury, nabídka informací o aktivitách nadace a jiných pomnících či vzpomínkových místech v Berlíně a Brandenbursku. Dvě EDV zaštítěné "Topografie" - "NS-adresy v Berlíně a "místa zločinů NS v Evropě" - budou návštěvníkům nabízet možnost získat jednotlivé adresy k místům a příslušné věcné informace.
V prvním nadzemním podlaží "Topografie teroru" budou návštěvní- kům nabízeny informace k rozšíření a prohloubení vědomostí nabitých na výstavách v přízemí: k jednotlivým kapitolám a oddílům výstav budou k dispozici příruční přístroj s knižními tituly vztahujícími se k tématu, takže další poznávání bude snadné i pro ty, kteří nejsou navyklí pohybovat se po odborných knihovnách. Budou se zde nacházet i speciální praco- viště pro hostující vědce.

Přízemí: historické vykopávky, výstava "Topografie teroru"
První podlaží: knihovna, mediatéka, přednášková místnost
Druhé podlaží: věda, výzkum, administrativa
Celková plocha: 45.600 m²
Plocha podlaží: 7.500 m²

25. lisotpadu 2004 se přes snahy různých iniciativ rozhodlo o ukoncení stavby podle projektu Petera Zumthora a vypsaní nové soutěže. V prosinci 2004 se začalo s demolicí betonových věží.
0 comments
add comment

more buildings from Peter Zumthor