Stavební úpravy firmy Steel Partner a Multifunkční objekt

Stavební úpravy firmy Steel Partner a Multifunkční objekt
Stavební část:Ing. Luděk Valík, ATELIER 38 s.r.o.
Address: Vřesinská 242/31, Poruba, Ostrava, Czech Republic
Project:2011
Completion:2013-15


Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, je upraven pro potřeby firmy Stell partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený k pronájmu. Provozně jde o dva oddělené celky, které využívají společných veřejných prostor v areálu firmy.

Architektonické řešení

Stavební úpravy firmy Steel Partner
Úpravy vychází z požadavku investora na fasádu s výrazem firemního sídla. Stávající stav objektu je v základní hmotě zachován, avšak výraz objektu je změněn použitými materiály a drobnými stavebními úpravy (zvýšení atiky, sjednocení rozměrů oken apod.). V principu jde o výrazové rozčlenění celkové hmoty objektu sestávající ze dvou částí. Základní kvádrová hmota je obložena deskami Cembonit a přístavba ve vstupní části je obložena modřínovým dřevem.
Z východní části přiléhala k objektu garáž, která je nahrazena dřevěnou pergolou přístupnou přímo z hlavního objektu.

Dispozice:
V principu zůstalo dispoziční řešení objektu zachováno. Výraznou změnou je propojení společenské místnosti v 1.np s exteriérem, díky pergole v místě bývalé garáže.

Multifunkční objekt
Koncept objektu vychází z požadavku investora zrealizovat stavbu co nejlevněji a zároveň tak, ať je objekt schopen dispoziční obměny. Návrh vychází z výstavby z kontejnerů, které měly být použity z hlediska rychlé a nenáročné výstavby. Objemové řešení vychází z 12 kontejnerů o modulu 6 x 3 m. Později se však ukázalo, že výstavba z kontejnerů bude nákladnější, takže byl objekt zrealizován jako ŽB montovaný skelet, který je možné ještě nastavět o jedno podlaží.
Objekt je záměrně komponován tak, aby byl zachován charakter modulového systému jak v interiéru, tak v exteriéru. Fasáda je pravidelně členěna velkoplošným zasklením, opatřené stínící technikou. Podobně jako u objektu firmy Steel partner, je použita kombinace tmavě šedých desek Cembonit na hlavní hmotu objektu a modřínové dřevo na vstupní část.

Dispozice:
Koncepčně určujícím pro výraz interiéru je ponechání otevřené dispozice v obou nadzemních podlažích. Požadavek na mobilní prostor byl určující pro návrh prosvětlených prostor. Objekt je v obou podlažích zcela prosvětlen z čelních stran a částečně prosvětlen z bočních stran. V 1.np je jeden základní modul určen pro schodiště a zázemí, v 2.np dva moduly zahrnují chodbu, hygienickou část a část určenou pro denní místnost.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
...
architekt
19.04.16 08:00
show all comments

more buildings from ATELIER 38 s.r.o.