Sportovní a kulturní areál Školka v Nezdenicích

Sportovní a kulturní areál Školka v Nezdenicích
Architect: Ateliér Mur
Realizační firma:ZEVOS a. s.
Address: Nezdenice 35, Nezdenice, Czech Republic
Investor:Obec Nezdenice
Project:2020
Completion:duben 2020 - květen 2021
Built Up Space:1065 m3


Jak dobrým místem pro život je vaše obec? Kritérií, které je třeba vzít v úvahu, je mnoho. Kvalita staveb veřejného prostoru je ale jedním z hlavních.

V kraji na pomezí Bílých Karpat a Vizovické vrchoviny se nalézá obec Nezdenice. Péče o život obyvatel je zde patrná na každém kroku, ovšem jejím nejvýraznějším projevem je moderní areál pro sportovní a kulturní vyžití. Ten vynáší Nezdenice na pomyslnou mapu kvalitní současné architektury u nás a zároveň dokazuje, že i v menších obcích lze realizovat nadčasové stavby tohoto druhu. Navíc se opět osvědčilo, že právě tady podobné stavby rezonují výrazněji než ve velkých městech. Areál Školka se tak stal jednoznačně středobodem místního veřejného života.

Stavba je v první řadě dokonale funkční. Měřítkem a proporcemi odpovídá velikosti obce a umí se přizpůsobit různým akcím, které se zde konají. Výběr materiálů citlivě reaguje na místní kontext. Uměřená, neokázalá, ale suverénní architektura s respektem k okolí.

Areál sestává z několika menších objektů, do kterých byly umístěny provozy jako občerstvení, hygienické zázemí, sklad a pódium. Rozmístění těchto staveb zároveň definuje hranice areálu. Takové řešení nejen odpovídá velikosti obce, ale působí lehce a čistě. Navíc se díky promyšlenému půdorysu podařilo dosáhnout toho, že při menších setkáních nevzniká pocit prázdna a přitom se ani při plné obsazenosti návštěvníci necítí stísněně. Pódium je umístěno na severní straně areálu a využívá mírného svahu tak, aby při vystoupeních fungovalo jako charismatický středobod, přestože měřítkem nepřevyšuje ostatní stavby. Jako jediné má lichoběžníkový půdorys a otevírá se směrem do areálu. Další stavby jsou navrženy v základních tvarech kvádru s plochou obdélníkovou střechou. Dřevěný plášť vždy pod střechou doplňuje výrazný horizontální prvek, který stavby vizuálně ukotvuje. Díky konceptu levitujících střech i vertikálních průsvitných pásů jsou interiéry budov nezvykle prosvětleny a propojeny s venkovním prostorem.
Nápadité, a přitom nevtíravé pojetí v celku i v detailu vyjadřuje názor, který dává rámec akcím, jež zde probíhají.

Klíčový byl výběr materiálů. Celou stavbu sjednocují dřevo, kov a beton, a to ve své přirozené barevnosti i patině. Velmi střídmá kombinace podporuje dojem jednoduchosti a světla. Zvolené tepelně opracované dřevo jednak souzní s lesnatou krajinou a také odpovídá měřítku a charakteru staveb. Bylo použito i u atypického oplocení, které vyniká minimalistickým detailem kotvení. Součástí oplocení je také integrovaná informační vitrína z pohledového betonu.
Nový plot, stejně jako elektroinstalace byly řešeny s důrazem na výtvarné vyznění. Nového osvětlení se mimo pódium a ostatní objekty dočkaly i vzrostlé lípy a barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Bylo také nutné postavit novou přípojku vodovodu a kanalizace, jímku i napojení na komunikaci.

Využití stavby klade požadavek na rozsah a materiálové řešení zpevněných ploch. Musí se totiž počítat s velkým zatížením povrchu včetně například tance. Tam, kde to provoz dovolil, byly použity vsakovací povrchy, které zadržují dešťovou vodu v krajině. U zpevněných ploch před pódiem bylo využito kombinace monolitického betonu a rozebíratelné betonové dlažby tak, aby členění povrchu naznačovalo dělení funkcí a zároveň vizuálně členilo potenciálně jednotvárnou plochu. Travnaté povrchy byly koncipovány tak, aby vyhovovaly sportovním aktivitám.

Na místě nového areálu stával chátrající soubor staveb, které už v žádném směru nevyhovovaly požadavkům na společenský život obce. Dnešní zařízení je dle svědectví paní starostky opravdu hojně využíváno jak všemi občanskými spolky, tak místní základní a mateřskou školou, která s areálem sousedí. Nezdenice dokazují, že ani malé obce by neměly rezignovat na kvalitu architektury.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
i v malé obci to jde
Blanka K.
05.05.23 03:46
Pro Blanku
robert
19.05.23 08:12
show all comments

more buildings from Ateliér Mur