Soutěžní návrh na Národní knihovnu ČR - 2. cena

Soutěžní návrh na Národní knihovnu ČR - 2. cena
Contest:2006-07
Completion:2007


Vzletná, krystalicky průhledná výšková budova (věž) zvýrazní městskou siluetu Prahy a bude charakterizovat novou budovu Národní knihovny České republiky. Její skulpturální forma nejenže sbírku knih zahrnutých do archivních fondů knihovny obsahuje, ale hrdě ji reprezentuje v měřítku celého města, a přitom pro tuto novou veřejnou budovu poskytuje orientační bod ve městě tolik bohatém na věže. Knihovna představuje významnou příležitost pro výrazný architektonický prvek, který kulturně spojí historické město s budoucím plánem rozvoje Prahy jako městské polycentrické zástavby.
V zásadě lze říci, že projekt je založen na vjemu z návštěvy a práce v knihovně i knižních archivech. Ať již jde o kmenového odborného
pracovníka, náhodného návštěvníka hledajícího nějaký literární odkaz nebo někoho ze skupiny školáků na exkurzi či turistů na návštěvě města, knihovna pro něj musí představovat, ba přímo symbolizovat svou veřejnou funkci.
Úmyslem je zahrnout veškerý objem knih do architektonického ztvárnění budovy namísto toho, aby dojem z nich byl potlačován umístěním v podzemí či na náležitě skrytém místě dispozice budovy. Stejně tak musí nová Národní knihovna vyjadřovat svou pracovní povahu a vzdor náročné hierarchii bezpečnosti musí vzbuzovat dojem angažovanosti, přesvědčivosti a vlídnosti. Jako taková musí nová knihovna dosáhnout úzkého spojení mezi vlastními knihami, jejich uživateli a městem, ve kterém stojí.
0 comments
add comment